Tập trung thực hiện các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh trong năm 2018
18 Tháng Mười Hai 2017 :: 3:36 CH :: 311 Views :: 0 Comments :: Tin trong tỉnh , Tin chung của ngành
PRINT  
Ngày 15/12, UBND tỉnh tổ chức hội nghị hành chính giao kế hoạch Nhà nước và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2018. Dự hội nghị có đồng chí Bùi Minh Châu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; các đồng chí Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, Đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, huyện, thành, thị của tỉnh.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Minh Châu phát biểu kết luận hội nghị

Hội nghị đã được nghe các nội dung về: Một số chủ trương, biện pháp chủ yếu về điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; một số chủ trương biện pháp quản lý và điều hành ngân sách địa phương năm 2018; giao dự toán ngân sách địa phương năm 2018; giao biên chế hành chính sự nghiệp năm 2018; kế hoạch sản xuất vụ chiêm xuân năm 2017 - 2018 và tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2018.

Căn cứ phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, UBND  tỉnh tiếp tục chỉ đạo quyết liệt các cấp, các ngành trong toàn tỉnh phấn đấu hoàn thành mức cao nhất các chương trình kinh tế - xã hội trọng điểm được xác định trong năm bản lề của giai đoạn 2016 - 2020. Tập trung thực hiện các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; từng bước hoàn thiện hạ tầng thiết yếu các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trọng điểm, tạo mặt bằng sạch để thu hút đầu tư; triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện khâu đột phá về phát triển du lịch và huy động nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng then chốt đến năm 2020. Bên cạnh đó, đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới tại tất cả các xã trên địa bàn tỉnh, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được, tạo chuyển biến rõ nét môi trường nông thôn; quản lý chặt chẽ công tác lập, quản lý quy hoạch, đô thị; chỉ đạo quyết liệt công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 đề ra là phát triển toàn diện văn hóa, xã hội, chăm lo đời sống cho người dân. Trong đó làm tốt công tác y tế, bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; đẩy mạnh công tác tư vấn, giới thiệu và giải quyết việc làm, kết nối cung cầu lao động, phấn đấu cuối năm 2018 tỷ lệ dân số tham gia BHYT đạt 88,65%, lao động có việc làm tăng thêm 16 nghìn người, xuất khẩu 2,5 nghìn lao động trở lên; tiếp tục bảo tồn và phát huy giá trị hai di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại là Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương và Hát Xoan Phú Thọ. Cùng với đó, đổi mới và nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, xây dựng chính quyền, cải cách hành chính; tăng cường hiệu quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tổ cáo, phòng chống tham nhũng; tiếp tục thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; phát triển mạnh mẽ và đưa quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống với các đối tác đi vào chiều sâu.

Sau khi nghe các ý kiến kiến nghị, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Minh Châu yêu cầu các cấp, các ngành tập trung thực hiện tốt các nhóm giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 đã được HĐND tỉnh thông qua. Về giao kế hoạch Nhà nước năm 2018, trên cơ sở kế hoạch được giao, các cấp, các ngành cần khẩn trương giao chỉ tiêu kế hoạch cho các đơn vị trực thuộc; tuân thủ nghiêm túc chế độ báo cáo theo quy định để theo dõi, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Năm 2018 là năm giữa nhiệm kỳ, chính vì vậy bên cạnh các nhiệm vụ thường xuyên, các cấp, các ngành cần làm tốt công tác sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện, những tồn tại, hạn chế và phương hướng khắc phục việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020, đặc biệt là việc triển khai 4 khâu đột phá của tỉnh đã đề ra. Quan tâm giải quyết các vấn đề được đưa ra tại Kỳ họp thứ Năm HĐND tỉnh, những vấn đề gây bức xúc trong nhân dân, các vấn đề được đại biểu HĐND và cử tri quan tâm; triển khai thực hiện nghiêm túc lời hứa trước HĐND tỉnh. Tích cực nghiên cứu các quy định mới, các văn bản quy phạm pháp luật, từ đó tham mưu, đề xuất kịp thời với UBND tỉnh thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo đúng quy định.

Về công tác chỉ đạo điều hành hoạt động xây dựng cơ bản và triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công cần tập trung hoàn thành 100% kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2017; căn cứ kế hoạch đầu tư công năm 2018, các sở, ngành, đơn vị, các huyện, thành, thị, các chủ đầu tư, chủ dự án cần giải quyết các khó khăn trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các dự án, có phương án điều chỉnh, điều chuyển đối với các dự án không giải ngân hết; thực hiện rà soát, điều chỉnh quy mô các dự án, tổng mức đầu tư dự án trong khả năng cân đối vốn, đảm bảo theo đúng quy hoạch và quy định của Nhà nước; công khai để dân biết, dân giám sát khi triển khai thực hiện. Bên cạnh nguồn vốn từ ngân sách nhà nước, cần tiếp tục đẩy mạnh huy động nguồn lực xã hội hóa, tập trung thanh toán nợ công trình xây dựng cơ bản; rà soát, đánh giá lại việc đầu tư, xây dựng các trạm y tế xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí Quốc gia về y tế giai đoạn 2011 - 2020 để xem xét, điều chỉnh mục tiêu sao phù hợp trong giai đoạn hiện nay; triển khai thực hiện nghiêm túc quy định của Nhà nước trong việc triển khai đầu tư các dự án BOT, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, nhà đầu tư và người dân.  

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu trong thời gian tới cần tiếp tục tuyên truyền, tạo điều kiện thuận lợi để đẩy mạnh thu hút các nhà đầu tư vào các cụm công nghiệp Phú Hà, Cẩm Khê...; rà soát lại các đối tượng phải nộp thuế, các dự án cho thuê đất để đôn đốc xử lý quyết liệt việc nợ đọng thuế, tránh thất thu ngân sách, nhất là đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh, các hộ kinh doanh cá thể, cửa hàng kinh doanh phải thực hiện nộp thuế khoán. Về lĩnh vực nông nghiệp cần tập trung chỉ đạo sản xuất vụ chiêm xuân, kế hoạch trồng cây, trồng rừng, phòng chống đói, rét cho cây trồng, vật nuôi; đánh giá lại công tác dồn đổi ruộng đất của các địa phương, từ đó đề xuất với Ban chỉ đạo dồn đổi ruộng đất của tỉnh điều chỉnh cơ chế phù hợp, đề ra các biện pháp, giải pháp tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Cùng với đó, đồng chí cũng yêu cầu trong năm 2018 cần tập trung rà soát lại nhiệm vụ, chức năng của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc các cơ quan, đơn vị, từng bước sắp xếp lại tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn, địa phương theo hướng tinh gọn đầu mối; tiến hành rà soát, giải quyết triệt để tình trạng thừa - thiếu giáo viên hiện nay; làm tốt công tác tuyển quân và gọi công dân nhập ngũ, có biện pháp quyết liệt đối với các đối tượng né tránh nghĩa vụ quân sự.

Trước mắt trong thời điểm cuối năm, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành cần tăng cường công tác quản lý thị trường; đảm đảo an ninh trật tự cho người dân, đẩy mạnh thực hiện các giải pháp kiềm chế tai nạn giao thông. Cùng với đó cần tập trung chỉnh trang, trang hoàng đô thị, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ phục vụ nhân dân nhân dịp đón năm mới Mậu Tuất 2018…

Nguồn: Phú Thọ Portal


 
Comments
Hiện tại không có lời bình nào!
  Đăng lời bình

Trong phần này bạn có thể đăng lời bình

Gửi lời bình   Huỷ Bỏ

Đoàn công tác cấp cao của tỉnh Phú Thọ thăm và làm việc tại Australia 11/06/2018
Năm 2018 tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia 28/05/2018
Phú Thọ sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất để Công ty cổ phần Tập đoàn FLC khảo sát và sớm triển khai các dự án trên địa bàn tỉnh 28/05/2018
Doanh nghiệp cần đưa phát triển bền vững vào trọng tâm của chiến lược kinh doanh 16/05/2018
“Nước ta đã lớn mạnh, không còn là một nước nhỏ, kém phát triển” 16/05/2018
Khu công nghiệp Phú Hà: Điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư 07/05/2018
Tổ chức trọng thể Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng 26/04/2018
Đoàn công tác của tỉnh nghiên cứu học tập, phát triển du lịch tại Nhật Bản 13/04/2018
Tỉnh Phú Thọ xúc tiến đầu tư tại Nhật Bản 13/04/2018
TÌNH HÌNH ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP QUÝ I 2018 04/04/2018
Định hướng hoạt động xúc tiến đầu tư năm 2018 04/04/2018
TÌNH HÌNH KINH TẾ TỈNH PHÚ THỌ QUÝ I NĂM 2018 04/04/2018
Công bố Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2017: Phú Thọ xếp thứ 27 trong 63 tỉnh, thành 04/04/2018
Chuyến đi đậm dấu ấn và vị thế Việt Nam 21/03/2018
Tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa 20/03/2018
Công ty CP Supe PP&HC Lâm Thao được tôn vinh tại Lễ trao Giải thưởng Sản phẩm, Dịch vụ, Thương hiệu Việt tiêu biểu 20/03/2018
Việt Nam-New Zealand: Phấn đấu đưa kim ngạch thương mại hai chiều đạt 2 tỷ USD 13/03/2018
Thủ tướng chỉ thị đẩy mạnh hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp 12/03/2018
Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh gặp mặt đầu xuân 12/03/2018
Ban liên lạc hưu trí ngành Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ tổ chức: "Gặp mặt Mừng Xuân Mậu Tuất 2018" 07/03/2018
Copyright by SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ TỈNH PHÚ THỌ | Thỏa Thuận Dịch Vụ | Bảo Vệ Thông Tin 24 Tháng Sáu 2018    Đăng Nhập 
Được cung cấp bởi: Eportal « Thiet ke website mien phi »