Giá vàng Giá vàng
Vàng SJCMua vàoBán ra
Hà Nội36.34036.560
Hồ Chí Minh36.34036.540
Tỷ giá Tỷ giá
Mua TMMua CKBán
  USD  22680  22680  22750
  EUR  26708.12  26788.49  27032.61
  GBP  30111.09  30323.35  30593.84
  HKD  2868.96  2889.18  2932.5
  JPY  198.63  200.64  202.43
  CHF  22743.65  22903.98  23200.91
  AUD  17225.27  17329.25  17483.82
  CAD  17462.88  17621.47  17849.92
  SGD  16659.66  16777.1  16960.64
  THB  684.5  684.5  713.06