Giá vàng Giá vàng
Vàng SJCMua vàoBán ra
Hà Nội36.34036.560
Hồ Chí Minh36.34036.540
Tỷ giá Tỷ giá
Mua TMMua CKBán
  USD  22680  22680  22750
  EUR  26660.82  26741.04  26979.36
  GBP  29466.96  29674.68  29939.38
  HKD  2869.76  2889.99  2933.32
  JPY  197.81  199.81  201.59
  CHF  22863.99  23025.17  23323.66
  AUD  17644.92  17751.43  17909.78
  CAD  17893.31  18055.81  18289.88
  SGD  16510.32  16626.71  16808.6
  THB  671.75  671.75  699.78