..:: Hoạt động nganh » Kế hoạch PT kinh tế xã hội » Phát triển KT - XH hàng năm » Kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN, TPCP ::..   23 Tháng Ba 2019    Đăng Nhập 
   VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
   NGÀNH LĨNH VỰC
   KẾ HOẠCH PT KTXH
   THÔNG TIN ĐẦU TƯ
   ĐĂNG KÝ KINH DOANH

   LIÊN KẾT WEBSITE
   THÔNG TIN CẦN BIẾT
   LƯỢT TRUY CẬP
Người online Người online:
Các khách hàng Các khách hàng: 8
Số thành viên Các thành viên: 0
Tổng Tổng: 8

Visits Lượt truy cập:
Các khách hàng Ngày hôm nay: 255
Số thành viên Ngày hôm qua: 629
Tổng Tổng: 528050

   KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGUỒN NSNN, TPCP

Điều chỉnh kế hoạch vốn TPCP giai đoạn 2012-2015, bổ sung giai đoạn 2014-2016 và phân bổ kế hoạch năm 2016
03 Tháng Tám 2016 :: 11:38 SA :: 723 Views :: 0 Comments
Điều chỉnh kế hoạch vốn TPCP giai đoạn 2012-2015, bổ sung giai đoạn 2014-2016 và phân bổ kế hoạch năm 2016
Chi tiết file đính kèm
Quyết định giao vốn TPCP thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2014
03 Tháng Tám 2016 :: 11:36 SA :: 647 Views :: 0 Comments
Quyết định giao vốn TPCP thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2014
Chi tiết file đính kèm
Quyết định giao kế hoạch vốn TPCP bổ sung giai đoạn 2014-2016
03 Tháng Tám 2016 :: 11:34 SA :: 685 Views :: 0 Comments
Quyết định giao kế hoạch vốn TPCP bổ sung giai đoạn 2014-2016
Chi tiết file đính kèm
Quyết định giao điều chỉnh kế hoạch vốn TPCP giai đoạn 2012-2015
03 Tháng Tám 2016 :: 11:33 SA :: 700 Views :: 0 Comments
Quyết định giao điều chỉnh kế hoạch vốn TPCP giai đoạn 2012-2015
Chi tiết file đính kèm
Quyết định giao danh mục, mức đối ứng các dự án ODA từ nguồn vốn TPCP kế hoạch năm 2014
03 Tháng Tám 2016 :: 11:32 SA :: 645 Views :: 0 Comments
Quyết định giao danh mục, mức đối ứng các dự án ODA từ nguồn vốn TPCP kế hoạch năm 2014
Chi tiết file đính kèm
Quyết định giao kế hoạch vốn TPCP năm 2014
03 Tháng Tám 2016 :: 11:32 SA :: 592 Views :: 0 Comments
Quyết định giao kế hoạch vốn TPCP năm 2014
Chi tiết file đính kèm
Quyết định giao danh mục, mức vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN năm 2014 (nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu ngân sách Trung ương và nguồn vốn ODA)
03 Tháng Tám 2016 :: 11:31 SA :: 605 Views :: 0 Comments
Quyết định giao danh mục, mức vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN năm 2014 (nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu ngân sách Trung ương và nguồn vốn ODA)
Chi tiết file đính kèm
Quyết định phân bổ 25 tỷ đồng vốn đối ứng cho các dự án ODA, dự án bộ, ngành đầu tư và hỗ trợ dự án khác từ nguồn vốn đầu tư XDCB tập trung kế hoạch năm 2014
03 Tháng Tám 2016 :: 11:29 SA :: 742 Views :: 0 Comments
Quyết định phân bổ 25 tỷ đồng vốn đối ứng cho các dự án ODA, dự án bộ, ngành đầu tư và hỗ trợ dự án khác từ nguồn vốn đầu tư XDCB tập trung kế hoạch năm 2014
Chi tiết file đính kèm
Quyết định phân bổ vốn ứng trước nguồn ngân sách Trung ương cho các dự án thuộc đối tượng sử dụng nguồn dự phòng ngân sách Trung ương
03 Tháng Tám 2016 :: 11:28 SA :: 786 Views :: 0 Comments
Quyết định phân bổ vốn ứng trước nguồn ngân sách Trung ương cho các dự án thuộc đối tượng sử dụng nguồn dự phòng ngân sách Trung ương
Chi tiết file đính kèm
Quyết định giao vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2014
03 Tháng Tám 2016 :: 11:26 SA :: 658 Views :: 0 Comments
Quyết định giao vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2014
Chi tiết file đính kèm
   Các tin bài khác
Điều chỉnh kế hoạch vốn TPCP giai đoạn 2012-2015, bổ sung giai đoạn 2014-2016 và phân bổ kế hoạch năm 2016 03/08/2016
Quyết định giao vốn TPCP thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2014 03/08/2016
Quyết định giao kế hoạch vốn TPCP bổ sung giai đoạn 2014-2016 03/08/2016
Quyết định giao điều chỉnh kế hoạch vốn TPCP giai đoạn 2012-2015 03/08/2016
Quyết định giao danh mục, mức đối ứng các dự án ODA từ nguồn vốn TPCP kế hoạch năm 2014 03/08/2016
Quyết định giao kế hoạch vốn TPCP năm 2014 03/08/2016
Quyết định giao danh mục, mức vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN năm 2014 (nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu ngân sách Trung ương và nguồn vốn ODA) 03/08/2016
Quyết định phân bổ 25 tỷ đồng vốn đối ứng cho các dự án ODA, dự án bộ, ngành đầu tư và hỗ trợ dự án khác từ nguồn vốn đầu tư XDCB tập trung kế hoạch năm 2014 03/08/2016
Quyết định phân bổ vốn ứng trước nguồn ngân sách Trung ương cho các dự án thuộc đối tượng sử dụng nguồn dự phòng ngân sách Trung ương 03/08/2016
Quyết định giao vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2014 03/08/2016
   ĐƯỜNG DÂY NÓNG

   DỊCH VỤ CÔNG
Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài 
Hệ thống mạng đầu thầu quốc gia
Hệ thống thông tin về giám sát đầu tư công
Cổng thông tin Đăng ký doanh nghiệp quốc gia

Trang Thông Tin Điện Tử Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Tỉnh Phú Thọ
Giấy cấp phép số: 02/GPTTĐT-STTTT, ngày 19/3/2014
Trụ sở cơ quan: Đường Trần Phú, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210 384 6581 - Fax: 0210 384 0955 - Email: sokhdt@phutho.gov.vn
Trang Thông Tin Điện Tử Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Tỉnh Phú Thọ
Giấy cấp phép số: 02/GPTTĐT-STTTT, ngày 19/3/2014
Trụ sở cơ quan: Đường Trần Phú, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210 384 6581 - Fax: 0210 384 0955
Email: sokhdt@phutho.gov.vn
Copyright by SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ TỈNH PHÚ THỌ | Thỏa Thuận Dịch Vụ | Bảo Vệ Thông Tin