..:: Hoạt động nganh » Kế hoạch PT kinh tế xã hội » Phát triển KT - XH hàng năm ::..   20 Tháng Hai 2019    Đăng Nhập 
   VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
   NGÀNH LĨNH VỰC
   KẾ HOẠCH PT KTXH
   THÔNG TIN ĐẦU TƯ
   ĐĂNG KÝ KINH DOANH

   LIÊN KẾT WEBSITE
   THÔNG TIN CẦN BIẾT
   LƯỢT TRUY CẬP
Người online Người online:
Các khách hàng Các khách hàng: 50
Số thành viên Các thành viên: 0
Tổng Tổng: 50

Visits Lượt truy cập:
Các khách hàng Ngày hôm nay: 256
Số thành viên Ngày hôm qua: 410
Tổng Tổng: 508343

   KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI HÀNG NĂM

Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2017
11 Tháng Tám 2017 :: 2:41 CH :: 440 Views :: 0 Comments
 
Tình hình kinh tế - xã hôi 6 tháng đầu năm 2017 trên địa bàn tỉnh diễn ra trong bối cảnh tình hình an ninh chính trị trong nước ổn định, môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện, tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp khởi nghiệp và phát triển, lạm phát ở mức thấp. Trên địa bàn tỉnh, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh các chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đã được triển khai đồng bộ, từng bước phát huy hiệu quả, kinh tế tiếp tục tăng trưởng, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, đời sống của nhân dân tiếp tục được ổn định, cải thiện. Bên cạnh những điều kiện thuận lợi trên, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm trên địa bàn tỉnh cũng gặp một số khó khăn: sản xuất kinh doanh của một số doanh nghiệp còn gặp khó khăn, nhất là khâu tiêu thụ sản phẩm, giá thịt lợn hơi giảm mạnh đã tác động lớn đến ngành chăn nuôi. Song dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cùng với sự cố gắng của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn tỉnh, kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2017 trên địa bàn tỉnh vẫn đạt được những kết quả quan trọng ở hầu hết các lĩnh vực. Tình hình cơ bản như sau:

1. Tăng trưởng kinh tế

Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) 6 tháng đầu năm 2017 (theo giá so sánh năm 2010) ước tăng 5,96% so với cùng kỳ năm trước1 , trong đó khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,14%, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 7,26%, khu vực dịch vụ tăng 6,38%, thuế sản phẩm (trừ trợ cấp sản phẩm) tăng 13,68%. Cơ cấu giá trị tăng thêm (theo giá hiện hành) 6 tháng đầu năm nay tiếp tục có sự chuyển dịch tích cực2 , khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 26,15%; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 36,88%; khu vực dịch vụ chiếm 36,97%. 2. Hoạt động tài chính và ngân hàng

a) Thu, chi ngân sách nhà nước.

Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2017 ước đạt 2.702,4 tỷ đồng, tăng 26,4% so với cùng kỳ. Chi ngân sách Nhà nước được quản lý, điều hành chặt chẽ, đảm bảo phát huy hiệu quả trong phát triển kinh tế - xã hội.

Tổng chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2017 ước đạt 5.317,5 tỷ đồng, tăng 9,3% so với cùng kỳ.

b) Hoạt động tiền tệ, tín dụng, ngân hàng

Ước tính kết quả hoạt động tiền tệ, tín dụng, ngân hàng trên địa bàn đến cuối tháng 6/2017, tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn đạt 36.620 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước. Dư nợ tín dụng ước đạt 44.949 tỷ đồng, tăng 20,7% so với cùng kỳ, tỷ lệ nợ xấu dưới 1% tổng dự nợ.

3. Đầu tư và xây dựng

a) Vốn đầu tư

Kết quả thực hiện vốn đầu tư phát triển trên địa bàn 6 tháng đầu năm 2017 ước đạt 9.645,4 tỷ đồng, tăng 3,6% so với cùng kỳ năm 2016; trong đó nguồn vốn trung ương quản lý ước thực hiện 618,6 tỷ đồng, giảm 3,4%; nguồn vốn địa phương quản lý ước thực hiện 1.683,7 tỷ đồng, giảm 6,2%; nguồn vốn ngoài nhà nước ước thực hiện 6.721,6 tỷ đồng, tăng 8,9%; nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ước thực hiện 621,5 tỷ đồng, giảm 11,4% so với cùng kỳ năm 2016. Tính đến hết tháng 5/2017, trên địa bàn tỉnh thu hút, cấp mới được 6 dự án vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài; với tổng số vốn đăng ký đạt 40,92 triệu USD. So với cùng kỳ năm trước tăng 1 dự án cấp mới và tăng 9,92 triệu USD vốn đăng ký. Trong 6 tháng đầu năm 2017, trên địa bàn tỉnh đã có thêm những công trình quan trọng được khánh thành và khởi công mới như: Thông xe nút giao IC7 kết nối đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai vào đường Phù Đổng, thành phố Việt Trì. Công trình xây dựng dây chuyền sản xuất NPK số 4 (công suất 150.000 tấn/năm) của Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao đang được triển khai xây dựng, dự kiến hiệu chỉnh thiết bị dây chuyền và nghiệm thu bàn giao trong tháng 10/2017,...

b) Hoạt động xây lắp

Hoạt động xây lắp quý 6 tháng đầu năm 2017 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ tuy còn gặp nhiều khó khăn về vốn, giá cả nguyên, vật liệu có thời điểm tăng cao hơn cùng kỳ nhưng vẫn duy trì ổn định và tăng trưởng. Hoạt động xây lắp 6 tháng đầu năm 2017 ước tăng trưởng 11,6%4 so với cùng kỳ năm trước; trong đó khu vực doanh nghiệp nhà nước tăng 2,3%, khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước tăng 13,8%; các loại hình khác tăng 9,4%.

4. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản và xây dựng nông thôn mới

Mặc dù 6 tháng đầu năm nay chăn nuôi lợn gặp nhiều khó khăn, do trong suốt thời kỳ giá thịt lợn hơi liên tục giảm sâu, năng suất lúa ở mức tương đương so với cùng kỳ; tuy nhiên sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản vẫn tăng trưởng 2,14% so với cùng kỳ năm trước.

Tình hình cụ thể như sau:

a) Nông nghiệp

Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm vụ đông xuân năm 2017 đạt 76,6 nghìn ha, đạt 64,4% kế hoạch năm, giảm 1,6% so với cùng vụ năm trước. Trong đó nhóm cây lương thực có hạt đạt 50,9 nghìn ha, bằng 59% kế hoạch năm, giảm 1,4%; riêng diện tích gieo cấy lúa đạt 37 nghìn ha, bằng 54,4% kế hoạch năm, giảm 0,4% so với cùng kỳ năm trước. Lúa vụ Chiêm xuân năm nay khá tốt, sơ bộ năng suất ước đạt 59,87 tạ/ha, tăng 0,3% (+0,18 tạ/ha) so với cùng kỳ năm trước. Năng suất ngô vụ Đông xuân 2017 ước đạt 47,78 tạ/ha, tăng 1,1% (+0,53 tạ/ha) so với cùng vụ năm 2016; các nhóm cây khác như: cây rau, đậu các loại, lạc,... năng suất tăng so với cùng kỳ. Sản lượng hạt lương thực ước đạt 288 nghìn tấn, bằng 62,3% kế hoạch năm, giảm 0,8% so với cùng kỳ năm 2016; trong đó sản lượng lúa ước đạt 221,5 nghìn tấn, đạt 58,8% kế hoạch năm, so với cùng kỳ năm trước giảm 0,1%, sản lượng ngô ước đạt 66,5 nghìn tấn, đạt 77,9% kế hoạch năm, giảm 3%.

6 tháng đầu năm 2017 trên địa bàn tỉnh về cơ bản không xuất hiện dịch bệnh ở đàn gia súc, gia cầm; hoạt động chăn nuôi gặp nhiều khó khăn do giá cả thịt lợn hơi ở mức thấp kéo dài nhiều tháng, đầu ra từ xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc bị thu hẹp, nguồn cung thịt thị trường nội địa vượt quá cầu đã ảnh hưởng không nhỏ đến quy mô tổng đàn lợn trong nửa đầu năm 2017. Theo kết quả điều tra 01/4/2017, tổng đàn trâu hiện có đạt 68,9 nghìn con, giảm 3,6% so với thời điểm 01/10/2016; tổng đàn bò hiện có đạt 121,3 nghìn con, giảm 0,2% so với thời điểm 01/10/2016; tổng đàn lợn hiện có đạt 886,4 nghìn con, giảm 8,3% so với thời điểm 01/10/2016; tổng đàn gà hiện có đạt 10,4 triệu con, giảm 3,1% so với thời điểm 01/10/2016;…

b) Lâm nghiệp

Tổng diện tích rừng trồng mới tập trung trong 6 tháng đầu năm 2017 ước đạt 8.624,2 ha, bằng 88,3% kế hoạch năm, tăng 6,4% với cùng kỳ. Tổng sản lượng gỗ các loại khai thác toàn tỉnh ước đạt 225,2 nghìn m3 , tăng 7,7%, sản lượng củi các loại khai thác đạt 653,2 nghìn ste, tăng 1,3% so với cùng kỳ.

c) Thuỷ sản

Hoạt động sản xuất và nuôi trồng thuỷ sản trong 6 tháng đầu năm 2017 tiếp tục tăng về quy mô, năng suất, chủng loại và chất lượng các sản phẩm thuỷ sản, đặc biệt là số lượng và thể tích lồng bè nuôi cá. Diện tích mặt nước thực tế chuyên nuôi trồng thuỷ sản ước đạt 7,3 nghìn ha, bằng 71,9% kế hoạch năm và tăng 2,0% so với cùng kỳ; toàn tỉnh hiện có 1.438 lồng/bè, tăng 30 lồng/bè so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng thuỷ sản 6 tháng đầu năm 2017 ước đạt 15,3 nghìn tấn, tăng 5,6% so với cùng kỳ. Sản lượng thủy sản nuôi trồng tăng là do các cơ sở sản xuất nuôi trồng thủy sản tiếp tục tăng cường đầu tư và học tập kinh nghiệm, chú trọng vào sản xuất nuôi trồng thuỷ sản quy mô lớn, từng bước đưa một số giống cá cho năng suất cao vào sản xuất nuôi trồng;...

d) Kết quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ tiếp tục nhận được quan tâm chỉ đạo của các cấp, các ngành chức năng và đạt được kết quả tích cực. Tính đến nay, toàn tỉnh Phú Thọ có 40 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 16,2% tổng số xã; 1 huyện đạt tiêu chí huyện nông thôn mới (huyện Lâm Thao).

5. Sản xuất công nghiệp

Trong 6 tháng đầu năm 2017, sản xuất của một số sản phẩm công nghiệp chủ đạo trên địa bàn tỉnh gặp khó khăn trong tiêu thụ sản phẩm5 dẫn đến giảm sản lượng so với cùng kỳ, trong khi đó một số doanh nghiệp mới đi vào sản xuất kinh doanh có quy mô sản xuất không lớn, đóng góp không nhiều cho tăng trưởng. Tuy nhiên, công nghiệp 6 tháng đầu năm 2017 vẫn tiếp tục tăng trưởng và có đóng góp quan trọng vào mức tăng trưởng chung của nền kinh tế.

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp 6 tháng đầu năm 2017 ước tăng 6,08% so với cùng kỳ năm trước nhưng thấp hơn mức tăng của cùng kỳ năm 20166 . Trong đó: Ngành công nghiệp khai khoáng sản xuất tăng 24,18%, trong đó ngành khai khoáng khác tăng 28,14%. Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo sản xuất tăng 4,78%, các ngành sản xuất tăng bao gồm: Sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị) tăng 39,16%; sản xuất xe có động cơ tăng 24,35%; Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy tăng 17,75%; Sản xuất đồ uống tăng 17,41%; Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học tăng 16,87%; Sản xuất da và các sản phẩm có liên quan tăng 5,27%; Sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic tăng 4,73%; Sản xuất trang phục tăng 1,87%; Các ngành còn lại gặp khó khăn trong tiêu thụ nên sản xuất giảm so cùng kỳ năm trước như: Sản xuất phương tiện vận tải khác giảm 81,87%; Sản xuất hoá chất và sản phẩm hoá chất giảm 9,34%; Dệt giảm 8,96%; Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác giảm 4,45%; Sản xuất thiết bị điện giảm 3,16%; Sản xuất chế biến thực phẩm giảm 1,11%;... Ngành công nghiệp sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước, và điều hòa không khí tăng 8,44% so với cùng kỳ năm trước. Ngành công nghiệp cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 4,29% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số tiêu thụ ngành công nghiệp chế biến chế tạo 5 tháng đầu năm 2017 tăng 6,16% so với cùng kỳ, tập trung ở các ngành: Sản xuất kim loại tăng 46,95%; Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy tăng 31%; Sản xuất đồ uống tăng 21,51%; Sản xuất thiết bị điện tăng 17,01%; Sản xuất trang phục tăng 12,93%; Sản xuất da và các sản phẩm có liên quan tăng 8,98%;...

Chỉ số tồn kho ngành công nghiệp chế biến chế tạo tháng 5/2017 giảm 0,22% so với tháng trước, trong đó ngành sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy giảm 66,30%; ngành sản xuất thiết bị điện giảm 23,47%; ngành sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất giảm 20,09%;... Chỉ số sử dụng lao động 6 tháng/2017 tăng 2,62% so với cùng kỳ, trong đó một số ngành nhu cầu lao động tăng như: Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học tăng 24,75%; Sản xuất da và các sản phẩm có liên quan tăng 13,00%; Khai thác, xử lý và cung cấp nước tăng 10,19%; Sản xuất xe có động cơ tăng 8,61%; Sản xuất trang phục tăng 6,91%; Sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị) tăng 5,20% 6. Tình hình hoạt động của doanh nghiệp Ước 6 tháng đầu năm 2017, toàn tỉnh có 380 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 15%; số vốn đăng ký 2.460 tỷ đồng, tăng 100,7%; có 140 doanh nghiệp gặp khó khăn đăng ký giải thể, tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 59,1%; có 69 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động đã sản xuất kinh doanh trở lại, tăng 46,8% so với cùng kỳ.

7. Thương mại, dịch vụ

a) Bán lẻ hàng hoá, doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội

Tình hình kinh doanh thương mại, dịch vụ 6 tháng đầu năm 2017 trên địa bàn tỉnh phát triển ổn định và có xu hướng tăng; công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường được thực hiện thường xuyên; hoạt động xúc tiến thương mại được tổ chức rộng khắp, nhất là vào các dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, Lễ hội Đền Hùng và đợt nghỉ Lễ 30/4 và 1/5, qua đó góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và đáp ứng tốt nhu cầu tiêu dùng của người dân;... Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội 6 tháng đầu năm 2017 ước đạt 11.891,9 tỷ đồng, tăng 8,1% so với cùng kỳ năm trước (chưa loại trừ yếu tố giá), trong đó loại hình kinh tế cá thể ước thực hiện đạt 6 5.564,6 tỷ đồng, tăng 4,7%; kinh tế tư nhân ước thực hiện đạt 5.036,6 tỷ đồng, tăng 4,3%;... Phân theo ngành kinh tế, hoạt động thương nghiệp chiếm tỷ trọng lớn nhất (87,4%) ước đạt 10.392,5 tỷ đồng, tăng 8,5%; doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống ước đạt 1.031,2 đồng, tăng 6%;...

b) Vận tải hàng hoá và hành khách

Hoạt động vận tải 6 tháng đầu năm 2017 trên địa bàn duy trì ổn định và tăng trưởng. Các tuyến xe buýt tiếp tục phát huy hiệu quả, mang đến nhiều tiện lợi, lợi ích cho cộng đồng dân cư; các đơn vị kinh doanh vận tải duy trì tốt chất lượng phục vụ, đảm bảo lưu thông hàng hóa cũng như đáp ứng nhu cầu của nhân dân kịp thời, thuận lợi và an toàn, nhất là trong những dịp nghỉ lễ, Tết,... Tổng doanh thu vận tải, bốc xếp, dịch vụ vận tải 6 tháng đầu năm 2017 ước đạt 1.847,4 tỷ đồng, tăng 5,9% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu vận tải hành khách ước đạt 275 tỷ đồng, tăng 6,5%; doanh thu vận tải hàng hóa ước đạt 1.461,5 tỷ đồng, tăng 6,2%. Sản lượng vận tải hàng hoá 6 tháng đầu năm 2017 ước đạt 21,5 triệu tấn, tăng 8,7% so cùng kỳ năm trước; sản lượng luân chuyển hàng hoá ước đạt 1.080,9 triệu tấn.km, tăng 6,7%. Sản lượng vận tải hành khách đường bộ 6 tháng đầu năm 2017 ước đạt 3,8 triệu hành khách, tăng 5,6% so với cùng kỳ; sản lượng luân chuyển hành khách đạt 413,4 triệu hành khách.km, tăng 5,8%.

8. Các vấn đề xã hội

a) Đời sống, việc làm, thu nhập của dân cư

Tình hình đời sống của nhân dân trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2017 tiếp tục ổn định và được nâng cao; trong kỳ, tình trạng thiếu đói ở khu vực nông thôn không đáng kể, chủ yếu tập trung ở kỳ tháng 2 (573 hộ thiếu đói tương ứng với 1.780 nhân khẩu thiếu đói) và đã được các địa phương kịp thời hỗ trợ 6,1 tấn gạo và trên 201 triệu đồng. Đời sống của công nhân, viên chức, người lao động trong được cải thiện, việc làm cơ bản ổn định, không có tình trạng thiếu hoặc mất việc làm kéo dài; thu nhập của công nhân viên chức lao động được tăng lên. Thu nhập bình quân/người/tháng ước đạt trên 4,1 triệu đồng7 tăng 100 nghìn đồng/người/tháng so với cùng kỳ8 . Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm được chú trọng theo hướng chủ động kết nối với doanh nghiệp, đào tạo theo địa chỉ, cơ bản đáp ứng được yêu cầu của xã hội. Trong 6 tháng đầu năm 2017 đã đào tạo nghề cho 6.980 lao động, đạt 34% kế hoạch năm; số lao động có việc làm tăng thêm là 7.863 người, đạt 52,4% kế hoạch năm; xuất khẩu lao động 1.320 người, đạt 52,8% kế hoạch năm, tăng 9,2% so với cùng kỳ.

b) Công tác an sinh xã hội

Trong 6 tháng đầu năm 2017, ngành chức năng đã thực hiện cấp thẻ bảo hiểm y tế cho hơn 72,4 nghìn người nghèo với tổng số tiền trên 346,5 tỷ đồng; hỗ trợ mua cấp thẻ BHYT cho 72,8 nghìn người thuộc hộ cận nghèo với tổng số tiền trên 44,7 tỷ đồng; thực hiện chi trả cho hơn 26 nghìn đối tượng chính sách và người có công với số tiền trên 234,6 tỷ đồng;... qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho người thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, các đối tượng chính sách và người có công được tiếp cận dịch vụ y tế, bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ với chất lượng ngày càng cao. Tính đến hết tháng 5/2017, hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh đã giải quyết cho trên 16,5 nghìn lượt đối tượng vay vốn với trên 462,5 tỷ đồng, tăng 14,1% so cùng kỳ, trong đó đối tượng vay là hộ nghèo 147 tỷ đồng; học sinh, sinh viên trên 77 tỷ đồng; giải quyết việc làm trên 13 tỷ đồng,... Công tác an sinh xã hội trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu được các cấp, các ngành và các tổ chức trong xã hội quan tâm thực hiện. Theo thống kê sơ bộ, trong dịp Tết các ngành, các cấp đã tổ chức hỗ trợ, tặng quà được 85.569 xuất với tổng trị giá 22.205 triệu đồng. Trong đó: Quà của Trung ương 30.631 xuất, trị giá 6.333 triệu đồng; quà của Tỉnh 2.560 xuất, trị giá 1.170 triệu đồng; quà của Huyện 6.953 xuất, trị giá 2.113 triệu đồng; quà của xã, phường, thị trấn 29.461 xuất, trị giá 4.976 triệu đồng và quà của các đơn vị, tổ chức cá nhân khác 15.964 xuất, trị giá 7.613 triệu đồng10. c) Giáo dục và đào tạo11 Toàn tỉnh hiện có 317 trường mầm non (tăng 3 trường so với cùng kỳ năm học trước); 299 trường tiểu học; 259 trường THCS; 44 trường THPT. 6 tháng đầu năm 2017 đã có thêm 18 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt 50% kế hoạch năm và gấp 2 lần so với cùng kỳ. Kết quả thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 THPT năm 2017, có 53/74 học sinh đạt giải (gồm 2 giải Nhất, 12 giải Nhì, 18 giải Ba và 21 giải Khuyến khích), xếp thứ 11/63 tỉnh, thành phố tham gia. Tổ chức thành công Cuộc thi Khoa học kỹ thuật học sinh trung học cấp quốc gia - Khu vực phía Bắc, năm học 2016-2017 tại Phú Thọ, kết quả có 17/18 dự án đạt giải (gồm 3 giải Nhất, 3 giải Nhì, 7 giải Ba và 4 giải Khuyến khích).

Kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 22 - 24/6. Trên địa bàn tỉnh tổ chức 1 cụm thi do Sở GD&ĐT chủ trì phối hợp với Trường Đại học Giao thông vận tải và Trường Đại học Hùng Vương tổ chức cho tất cả các thí sinh trên địa bàn tỉnh; kỳ thi năm nay có nhiều điểm mới so với năm 2016. Toàn tỉnh có hơn 12.000 thí sinh đăng ký dự thi ở 38 điểm thi trên địa bàn 13 huyện, thành, thị. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác quản lý giáo dục vẫn còn tồn tại một số hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới như: chất lượng giáo dục tuy đã có những chuyển biến tích cực nhưng còn có sự chênh lệch giữa các vùng, miền, giữa các loại hình; cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học chưa đầy đủ, thiếu đồng bộ; việc phân luồng học sinh sau Trung học cơ sở còn nhiều khó khăn;…

d) Công tác y tế

Tính đến hết tháng 5, trên địa bàn tỉnh xuất hiện một số dịch bệnh như: Sốt xuất huyết (11 ca mắc), viêm não do virus (13 ca mắc), Cúm (5.805 ca mắc), tiêu chảy (1.033 ca mắc), bệnh do virus Adeno (527 ca mắc), thủy đậu (614 ca mắc),... Một số bệnh truyền nhiễm có tính chất nguy hiểm Mers-CoV, Zika,… thường xuyên được giám sát chặt chẽ theo quy định và hướng dẫn của Bộ Y tế. Tới thời điểm hiện tại, trên địa bàn tỉnh chưa phát hiện ca nghi ngờ. Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm được chú trọng, ngành chức năng đã thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra, tiến hành thanh tra, kiểm tra tại các cơ sở thực phẩm, đặc biệt tập trung vào những đợt cao điểm như Tết Nguyên đán, Lễ hội Đền Hùng, “Tháng hành động Vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2017”, … 5 tháng đầu năm 2017 đã kiểm tra 5.653 cơ sở, trong đó có 83,6% số cơ sở đạt tiêu chuẩn An toàn vệ sinh thực phẩm. Tính đến hết tháng 5/2017, trên địa bàn tỉnh xảy ra 1 vụ ngộ độc thực phẩm với 17 người mắc, không có trường hợp tử vong do ngộ độc thực phẩm, có 33 ca mắc ngộ độc thực phẩm lẻ tẻ.

e) Hoạt động văn hoá, thể thao

6 tháng đầu năm 2017, ngành chức năng đã tổ chức thành công nhiều sự kiện như: Kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam; giỗ Tổ Hùng Vương - lễ hội Đền Hùng năm 2017; 42 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 -30/4/2017); ngày quốc tế lao động 1/5; 127 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 -19/5/2017);... Trong khuôn khổ hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, trong 6 tháng đầu năm 2017, ngành VH-TT&DL đã thực hiện 802 buổi chiếu phim tại 374 điểm chiếu của 174 xã miền núi, phục vụ 162.040 lượt người xem, số tiền thu được ước đạt 217,3 triệu đồng. Bên cạnh các hoạt động văn hóa đặc sắc, 6 tháng đầu năm 2017 ngành chức năng phối hợp với các đơn vị đã tổ chức thành công 12 giải thể thao cấp tỉnh: Hội thao truyền thống mừng Đảng, mừng Xuân Đinh Dậu 2017; giao lưu thể thao kỷ niệm 71 năm ngày Thể thao Việt Nam (27/3/1946-27/3/2017); 86 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2017); các giải thể thao phục vụ giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Đinh Dậu 2017; giải Bóng đá học sinh phổ thông tỉnh Phú Thọ năm học 2016-2017; giải Quần vợt Hữu nghị Hùng Vương lần thứ X năm 2017. Thể thao thành tích cao tiếp tục nhận được chú trọng đầu tư, ngành chức năng đã duy trì đào tạo 117 VĐV, tham gia thi đấu 7 giải thể thao toàn quốc giành 25 Huy chương (3 HCV, 1 HCB, 21 HCĐ);...

f) Tình hình tai nạn, vi phạm giao thông

Trong 6 tháng đầu năm 2017, tình hình an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh được đảm bảo. Nhìn chung, đa số người dân đã có ý thức chấp hành luật giao thông, tuy nhiên vẫn còn khá nhiều trường hợp vi phạm luật lệ giao thông như: không đội mũ bảo hiểm, uống rượu bia khi tham gia giao thông,... Tính từ đầu năm đến ngày 15/6, toàn tỉnh xảy ra 23 vụ tai nạn (giảm 2 vụ so với cùng kỳ) và 30 vụ va chạm giao thông đường bộ (giảm 2 vụ) làm 23 người chết (giảm 7 người) và 58 người bị thương (giảm 3 người)... Công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về An toàn giao thông, các lực lượng chức năng trong tỉnh tăng cường thực hiện, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm Luật Giao thông, nhất là vi phạm về uống rượu, bia tham gia giao thông. Trong kỳ, lực lượng cảnh sát giao thông - Công an tỉnh đã kiểm tra xử lý trên 70,1 ngàn trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, xử phạt 34,3 tỷ đồng.

g) Tình hình thiên tai

Trong 6 tháng đầu năm 2017, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 1 đợt thiên tai, ước thiệt hại trên 1,3 tỷ đồng; làm 1 người chết; ngập 4,9 ha lúa và 4,9 ha hoa màu; làm 9 ngôi nhà bị sạt lở, tốc mái; nhiều công trình công cộng bị thiệt hại,… Các huyện bị thiệt hại gồm: Yên Lập, Hạ Hòa, Tam Nông và Thị xã Phú Thọ.

h)Tình hình cháy nổ, vi phạm môi trường

Tình hình cháy nổ: Tính từ đầu năm đến hết ngày 16/6/2017, trên địa bàn tỉnh xảy ra 36 vụ cháy, làm 1 người chết, 4 người bị thương, thiệt hại ước tính 4.257,5 triệu đồng (riêng từ ngày 17/5/2017 đến 16/6/2017 xảy ra 12 vụ cháy, thiệt hại ước tính 1.940 triệu đồng).

Vi phạm môi trường16: Tính từ đầu năm đến ngày 16/6/2017, trên địa bàn tỉnh đã phát hiện và xử lý 216 vụ vi phạm môi trường, xử phạt là 7.539,5 triệu đồng (riêng từ ngày 17/05/2017 đến ngày 16/06/2017 phát hiện và xử lý 69 vụ vi phạm môi trường, xử phạt là 1.566 triệu đồng).

9. Đề xuất các giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện đạt cao nhất các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017

Bên cạnh những kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 6 tháng cuối năm có thể bị tác động bởi một số yếu tố như: nguồn vốn vay ODA có thể bị cắt giảm, diễn biến phức tạp của thời tiết, giá thịt lợn hơi xuất chuồng ở mức thấp, sức cạnh tranh của sản phẩm chưa cao. Để thực hiện tốt mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, Cục Thống kê tỉnh Phú Thọ đề xuất một số nhiệm vụ, giải pháp cơ bản cần quan tâm như sau:

1. Tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút đầu tư, tạo các điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp vào đầu tư và sản xuất kinh doanh.

2. Tập trung huy động mọi nguồn lực để tiếp tục phát triển cơ sở hạ tầng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn.

3. Phát triển các mô hình kinh doanh du lịch, tạo điều kiện để các doanh nghiệp hoạt động du lịch phát triển, phải gắn kết các cơ sở dịch vụ du lịch chặt chẽ để phát triển các tour, tuyến du lịch.

4. Đẩy mạnh phát triển mô hình kinh tế tập thể, nhất là trong lĩnh vực sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản, nhằm tạo ra hàng hóa nông sản có chất lượng, ổn định, có sức cạnh tranh.

5. Bảo vệ môi trường sinh thái, quản lý chặt chẽ các chất thải có nguy hại cho môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và thiên tai. Tăng cường quản lý quy hoạch đô thị, quản lý đất đai, tài quyên, khoáng sản./

 
Comments
Hiện tại không có lời bình nào!
  Đăng lời bình

Trong phần này bạn có thể đăng lời bình

Gửi lời bình   Huỷ Bỏ

   Các tin bài khác
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 1 năm 2018 26/02/2018
Tình hình kinh tế - xã hội năm 2017 26/02/2018
QĐ công bố công khai số liệu quyết toán NSNN năm 2014 03/08/2016
QĐ công bố công khai số liệu quyết toán NSNN năm 2012 03/08/2016
BC đánh giá thực hiện nhiệm vụ phát triển KT- XH năm 2013; phương hướng, nhiệm vụ năm 2014 03/08/2016
BC tình hình kinh tế- xã hội quý I năm 2014 03/08/2016
BC đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT- XH năm 2012; phương hướng, nhiệm vụ năm 2013 03/08/2016
   ĐƯỜNG DÂY NÓNG

   DỊCH VỤ CÔNG
Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài 
Hệ thống mạng đầu thầu quốc gia
Hệ thống thông tin về giám sát đầu tư công
Cổng thông tin Đăng ký doanh nghiệp quốc gia

Trang Thông Tin Điện Tử Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Tỉnh Phú Thọ
Giấy cấp phép số: 02/GPTTĐT-STTTT, ngày 19/3/2014
Trụ sở cơ quan: Đường Trần Phú, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210 384 6581 - Fax: 0210 384 0955 - Email: sokhdt@phutho.gov.vn
Trang Thông Tin Điện Tử Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Tỉnh Phú Thọ
Giấy cấp phép số: 02/GPTTĐT-STTTT, ngày 19/3/2014
Trụ sở cơ quan: Đường Trần Phú, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210 384 6581 - Fax: 0210 384 0955
Email: sokhdt@phutho.gov.vn
Copyright by SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ TỈNH PHÚ THỌ | Thỏa Thuận Dịch Vụ | Bảo Vệ Thông Tin