..:: Hoạt động nganh » Quy hoạch, ngành lĩnh vực » Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội các huyện ::..   23 Tháng Ba 2019    Đăng Nhập 
   VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
   NGÀNH LĨNH VỰC
   KẾ HOẠCH PT KTXH
   THÔNG TIN ĐẦU TƯ
   ĐĂNG KÝ KINH DOANH

   LIÊN KẾT WEBSITE
   THÔNG TIN CẦN BIẾT
   LƯỢT TRUY CẬP
Người online Người online:
Các khách hàng Các khách hàng: 42
Số thành viên Các thành viên: 0
Tổng Tổng: 42

Visits Lượt truy cập:
Các khách hàng Ngày hôm nay: 255
Số thành viên Ngày hôm qua: 629
Tổng Tổng: 528050

   QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN KTXH CÁC HUYỆN

Nghị quyết 06-NQ-HĐND về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, huyện Lâm Thao
01 Tháng Chín 2016 :: 11:24 SA :: 909 Views :: 0 Comments
Nghị quyết 06-NQ-HĐND về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, huyện Lâm Thao
Chi tiết file đính kèm
Nghị quyết 08-NQ-HĐND về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, tỉnh Phú Thọ
01 Tháng Chín 2016 :: 11:23 SA :: 1204 Views :: 0 Comments
Nghị quyết 08-NQ-HĐND về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, tỉnh Phú Thọ
Chi tiết file đính kèm
Nghị quyết 10-NQ-HĐND về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, huyện Thanh Thủy
01 Tháng Chín 2016 :: 11:22 SA :: 846 Views :: 0 Comments
Nghị quyết 10-NQ-HĐND về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, huyện Thanh Thủy
Chi tiết file đính kèm
Nghị quyết 17-NQ-HĐND về việc thực hiện 4 khâu đột phá về huy động nguồn nhân lực đầu tư giai đoạn 2016-2020
01 Tháng Chín 2016 :: 11:20 SA :: 784 Views :: 0 Comments
Nghị quyết 17-NQ-HĐND về việc thực hiện 4 khâu đột phá về huy động nguồn nhân lực đầu tư giai đoạn 2016-2020
Chi tiết file đính kèm
Nghị quyết 90-NQ-HĐND về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, huyện Tam Nông
01 Tháng Chín 2016 :: 11:18 SA :: 843 Views :: 0 Comments
Nghị quyết 90-NQ-HĐND về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, huyện Tam Nông
Chi tiết file đính kèm
Quyết định 1214-QĐ-TTg về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ đến năm 2030
01 Tháng Chín 2016 :: 11:15 SA :: 839 Views :: 0 Comments
Quyết định 1214-QĐ-TTg về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ đến năm 2030
Chi tiết file đính kèm
Quyết định 2041-QĐ-UBND Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Thanh Sơn đến năm 2020
01 Tháng Chín 2016 :: 10:55 SA :: 853 Views :: 0 Comments
Quyết định 2041-QĐ-UBND Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Thanh Sơn đến năm 2020
Chi tiết file đính kèm
Quyết định duyệt Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2009-2020 và Kế hoạch sử dụng đất đến năm 2015 của thị trấn Hùng Sơn huyện Lâm Thao
22 Tháng Bảy 2016 :: 2:32 CH :: 1063 Views :: 0 Comments
Quyết định duyệt Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2009-2020 và Kế hoạch sử dụng đất đến năm 2015 của thị trấn Hùng Sơn huyện Lâm Thao
Chi tiết file đính kèm
Quyết định duyệt Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Yên Lập, huyện Yên Lập đến năm 2020
22 Tháng Bảy 2016 :: 2:31 CH :: 971 Views :: 0 Comments
Quyết định duyệt Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Yên Lập, huyện Yên Lập đến năm 2020
Chi tiết file đính kèm
Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Tân Sơn đến năm 2020
22 Tháng Bảy 2016 :: 2:30 CH :: 1269 Views :: 0 Comments
Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Tân Sơn đến năm 2020
Chi tiết file đính kèm
Trang trước | Trang kế
   Các văn bản khác
Nghị quyết 06-NQ-HĐND về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, huyện Lâm Thao 01/09/2016
Nghị quyết 08-NQ-HĐND về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, tỉnh Phú Thọ 01/09/2016
Nghị quyết 10-NQ-HĐND về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, huyện Thanh Thủy 01/09/2016
Nghị quyết 17-NQ-HĐND về việc thực hiện 4 khâu đột phá về huy động nguồn nhân lực đầu tư giai đoạn 2016-2020 01/09/2016
Nghị quyết 90-NQ-HĐND về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, huyện Tam Nông 01/09/2016
Quyết định 1214-QĐ-TTg về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ đến năm 2030 01/09/2016
Quyết định 2041-QĐ-UBND Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Thanh Sơn đến năm 2020 01/09/2016
Quyết định duyệt Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2009-2020 và Kế hoạch sử dụng đất đến năm 2015 của thị trấn Hùng Sơn huyện Lâm Thao 22/07/2016
Quyết định duyệt Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Yên Lập, huyện Yên Lập đến năm 2020 22/07/2016
Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Tân Sơn đến năm 2020 22/07/2016
   ĐƯỜNG DÂY NÓNG

   DỊCH VỤ CÔNG
Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài 
Hệ thống mạng đầu thầu quốc gia
Hệ thống thông tin về giám sát đầu tư công
Cổng thông tin Đăng ký doanh nghiệp quốc gia

Trang Thông Tin Điện Tử Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Tỉnh Phú Thọ
Giấy cấp phép số: 02/GPTTĐT-STTTT, ngày 19/3/2014
Trụ sở cơ quan: Đường Trần Phú, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210 384 6581 - Fax: 0210 384 0955 - Email: sokhdt@phutho.gov.vn
Trang Thông Tin Điện Tử Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Tỉnh Phú Thọ
Giấy cấp phép số: 02/GPTTĐT-STTTT, ngày 19/3/2014
Trụ sở cơ quan: Đường Trần Phú, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210 384 6581 - Fax: 0210 384 0955
Email: sokhdt@phutho.gov.vn
Copyright by SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ TỈNH PHÚ THỌ | Thỏa Thuận Dịch Vụ | Bảo Vệ Thông Tin