..:: Hoạt động nganh » Thông tin đầu tư » Thủ tục đầu tư » Dự án nguồn vốn NSNN ::..   22 Tháng Tám 2017    Đăng Nhập 
   VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
   NGÀNH LĨNH VỰC
   KẾ HOẠCH PT KTXH
   THÔNG TIN ĐẦU TƯ
   ĐĂNG KÝ KINH DOANH

   LIÊN KẾT WEBSITE
   THÔNG TIN CẦN BIẾT
   LƯỢT TRUY CẬP
Người online Người online:
Các khách hàng Các khách hàng: 52
Số thành viên Các thành viên: 0
Tổng Tổng: 52

Visits Lượt truy cập:
Các khách hàng Ngày hôm nay: 502
Số thành viên Ngày hôm qua: 614
Tổng Tổng: 144744

   LĨNH VỰC ĐẦU TƯ SỬ DỤNG VỐN NSNN

Thủ tục: Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình
29 Tháng Bảy 2016 :: 9:33 SA :: 247 Views :: 0 Comments
Thủ tục: Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình
 a. Trình tự thực hiện:
Thủ tục: Phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình
29 Tháng Bảy 2016 :: 9:32 SA :: 161 Views :: 0 Comments
Thủ tục: Phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình
a. Trình tự thực hiện:
Thủ tục: Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình
29 Tháng Bảy 2016 :: 9:31 SA :: 167 Views :: 0 Comments
Thủ tục: Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình
a. Trình tự thực hiện:
Thủ tục: Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình
29 Tháng Bảy 2016 :: 9:30 SA :: 247 Views :: 0 Comments
Thủ tục: Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình
a. Trình tự thực hiện:
Thủ tục: Chấp thuận Phương án lựa chọn nhà thầu trong các trường hợp đặc biệt
29 Tháng Bảy 2016 :: 9:29 SA :: 219 Views :: 0 Comments
Thủ tục: Chấp thuận Phương án lựa chọn nhà thầu trong các trường hợp đặc biệt
a. Trình tự thực hiện:
Thủ tục: Giải quyết kiến nghị về các vấn đề liên quan trong quá trình đấu thầu
29 Tháng Bảy 2016 :: 9:29 SA :: 172 Views :: 0 Comments
Thủ tục: Giải quyết kiến nghị về các vấn đề liên quan trong quá trình đấu thầu
a. Trình tự thực hiện:
Thủ tục: Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu
29 Tháng Bảy 2016 :: 9:25 SA :: 195 Views :: 0 Comments
Thủ tục: Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu
a. Trình tự thực hiện:
   ĐƯỜNG DÂY NÓNG

   DỊCH VỤ CÔNG
Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài 
Hệ thống mạng đầu thầu quốc gia
Hệ thống thông tin về giám sát đầu tư công
Cổng thông tin Đăng ký doanh nghiệp quốc gia

Trang Thông Tin Điện Tử Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Tỉnh Phú Thọ
Giấy cấp phép số: 02/GPTTĐT-STTTT, ngày 19/3/2014
Trụ sở cơ quan: Đường Trần Phú, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210 384 6581 - Fax: 0210 384 0955 - Email: sokhdt@phutho.gov.vn
Trang Thông Tin Điện Tử Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Tỉnh Phú Thọ
Giấy cấp phép số: 02/GPTTĐT-STTTT, ngày 19/3/2014
Trụ sở cơ quan: Đường Trần Phú, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210 384 6581 - Fax: 0210 384 0955
Email: sokhdt@phutho.gov.vn
Copyright by SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ TỈNH PHÚ THỌ | Thỏa Thuận Dịch Vụ | Bảo Vệ Thông Tin