..:: Hoạt động nganh » Văn bản chỉ đạo điều hành » Nghị quyết HĐND ::..   20 Tháng Hai 2019    Đăng Nhập 
   VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
   NGÀNH LĨNH VỰC
   KẾ HOẠCH PT KTXH
   THÔNG TIN ĐẦU TƯ
   ĐĂNG KÝ KINH DOANH

   LIÊN KẾT WEBSITE
   THÔNG TIN CẦN BIẾT
   LƯỢT TRUY CẬP
Người online Người online:
Các khách hàng Các khách hàng: 47
Số thành viên Các thành viên: 0
Tổng Tổng: 47

Visits Lượt truy cập:
Các khách hàng Ngày hôm nay: 155
Số thành viên Ngày hôm qua: 410
Tổng Tổng: 508242

   NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Chuyên mục Số các tin bài Số đã xem Chia sẻ nguồn tin Các tính năng
No Category 8 1012 Xem tất cả
   Các văn bản khác
Nghị Quyết 08/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, tỉnh Phú Thọ 13/07/2017
Nghị Quyết 17/NQ-HĐND về việc thực hiện 4 khâu đột phá về huy động nguồn nhân lực 13/07/2017
Nghị Quyết 03/2016/NQ-HĐND 12/07/2017
Nghị Quyết 11/2016/NQ-HĐND 12/07/2017
Nghị Quyết 10/2016/NQ-HĐND 12/07/2017
NQ về Quy hoạch thăm dò, khai thác sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 22/07/2016
NQ về việc điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển thủy lợi tỉnh Phú Thọ đến năm 2020 22/07/2016
NQ về việc phế chuẩn việc giao chỉ tiêu biên chế hành chính năm 2015 22/07/2016
NQ xác nhận kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Trưởng ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh Phú Thọ, khóa XVII, nhiệm kỳ 2011-2016 22/07/2016
NQ quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 22/07/2016
   ĐƯỜNG DÂY NÓNG

   DỊCH VỤ CÔNG
Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài 
Hệ thống mạng đầu thầu quốc gia
Hệ thống thông tin về giám sát đầu tư công
Cổng thông tin Đăng ký doanh nghiệp quốc gia

Trang Thông Tin Điện Tử Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Tỉnh Phú Thọ
Giấy cấp phép số: 02/GPTTĐT-STTTT, ngày 19/3/2014
Trụ sở cơ quan: Đường Trần Phú, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210 384 6581 - Fax: 0210 384 0955 - Email: sokhdt@phutho.gov.vn
Trang Thông Tin Điện Tử Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Tỉnh Phú Thọ
Giấy cấp phép số: 02/GPTTĐT-STTTT, ngày 19/3/2014
Trụ sở cơ quan: Đường Trần Phú, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210 384 6581 - Fax: 0210 384 0955
Email: sokhdt@phutho.gov.vn
Copyright by SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ TỈNH PHÚ THỌ | Thỏa Thuận Dịch Vụ | Bảo Vệ Thông Tin