..:: Hoạt động nganh » Văn bản chỉ đạo điều hành » Nghị quyết HĐND ::..   26 Tháng Tư 2019    Đăng Nhập 
   VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
   NGÀNH LĨNH VỰC
   KẾ HOẠCH PT KTXH
   THÔNG TIN ĐẦU TƯ
   ĐĂNG KÝ KINH DOANH

   LIÊN KẾT WEBSITE
   THÔNG TIN CẦN BIẾT
   LƯỢT TRUY CẬP
Người online Người online:
Các khách hàng Các khách hàng: 29
Số thành viên Các thành viên: 0
Tổng Tổng: 29

Visits Lượt truy cập:
Các khách hàng Ngày hôm nay: 333
Số thành viên Ngày hôm qua: 501
Tổng Tổng: 554456

   NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Nghị Quyết 08/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, tỉnh Phú Thọ
13 Tháng Bảy 2017 :: 9:02 SA :: 413 Views :: 0 Comments
Chi tiết file đính kèm
Nghị Quyết 17/NQ-HĐND về việc thực hiện 4 khâu đột phá về huy động nguồn nhân lực
13 Tháng Bảy 2017 :: 8:41 SA :: 524 Views :: 0 Comments
Chi tiết file đính kèm
Nghị Quyết 03/2016/NQ-HĐND
12 Tháng Bảy 2017 :: 3:11 CH :: 433 Views :: 0 Comments
Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017
Nghị Quyết 11/2016/NQ-HĐND
12 Tháng Bảy 2017 :: 2:39 CH :: 610 Views :: 0 Comments
Về việc thông qua điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Phú ThọNghị Quyết 10/2016/NQ-HĐND
12 Tháng Bảy 2017 :: 2:00 CH :: 534 Views :: 0 Comments

Về việc thông qua danh mục các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng phải thu hồi đất; danh mục các dự án có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa dưới 10 héc ta, đất rừng phòng hộ dưới 20 héc ta thực hiện trong năm 2017 trên địa bàn tỉnh; Danh mục các dự án không khả thi cần đưa ra khỏi các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ.

Tải file đính kèm


NQ về Quy hoạch thăm dò, khai thác sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
22 Tháng Bảy 2016 :: 11:42 SA :: 829 Views :: 0 Comments
NQ về Quy hoạch thăm dò, khai thác sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
1-2014-HDND.PDF
NQ về việc điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển thủy lợi tỉnh Phú Thọ đến năm 2020
22 Tháng Bảy 2016 :: 11:41 SA :: 912 Views :: 0 Comments
NQ về việc điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển thủy lợi tỉnh Phú Thọ đến năm 2020
3-2014-NQ-HDND.PDF
NQ về việc phế chuẩn việc giao chỉ tiêu biên chế hành chính năm 2015
22 Tháng Bảy 2016 :: 11:41 SA :: 782 Views :: 0 Comments
NQ về việc phế chuẩn việc giao chỉ tiêu biên chế hành chính năm 2015
5-NQ-HDND.PDF
NQ xác nhận kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Trưởng ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh Phú Thọ, khóa XVII, nhiệm kỳ 2011-2016
22 Tháng Bảy 2016 :: 11:40 SA :: 802 Views :: 0 Comments
NQ xác nhận kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Trưởng ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh Phú Thọ, khóa XVII, nhiệm kỳ 2011-2016
2-2014-NQ-HDND.PDF
NQ quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
22 Tháng Bảy 2016 :: 11:39 SA :: 972 Views :: 0 Comments
NQ quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
   Các văn bản khác
Nghị Quyết 08/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, tỉnh Phú Thọ 13/07/2017
Nghị Quyết 17/NQ-HĐND về việc thực hiện 4 khâu đột phá về huy động nguồn nhân lực 13/07/2017
Nghị Quyết 03/2016/NQ-HĐND 12/07/2017
Nghị Quyết 11/2016/NQ-HĐND 12/07/2017
Nghị Quyết 10/2016/NQ-HĐND 12/07/2017
NQ về Quy hoạch thăm dò, khai thác sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 22/07/2016
NQ về việc điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển thủy lợi tỉnh Phú Thọ đến năm 2020 22/07/2016
NQ về việc phế chuẩn việc giao chỉ tiêu biên chế hành chính năm 2015 22/07/2016
NQ xác nhận kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Trưởng ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh Phú Thọ, khóa XVII, nhiệm kỳ 2011-2016 22/07/2016
NQ quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 22/07/2016
   ĐƯỜNG DÂY NÓNG

   DỊCH VỤ CÔNG
Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài 
Hệ thống mạng đầu thầu quốc gia
Hệ thống thông tin về giám sát đầu tư công
Cổng thông tin Đăng ký doanh nghiệp quốc gia

Trang Thông Tin Điện Tử Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Tỉnh Phú Thọ
Giấy cấp phép số: 02/GPTTĐT-STTTT, ngày 19/3/2014
Trụ sở cơ quan: Đường Trần Phú, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210 384 6581 - Fax: 0210 384 0955 - Email: sokhdt@phutho.gov.vn
Trang Thông Tin Điện Tử Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Tỉnh Phú Thọ
Giấy cấp phép số: 02/GPTTĐT-STTTT, ngày 19/3/2014
Trụ sở cơ quan: Đường Trần Phú, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210 384 6581 - Fax: 0210 384 0955
Email: sokhdt@phutho.gov.vn
Copyright by SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ TỈNH PHÚ THỌ | Thỏa Thuận Dịch Vụ | Bảo Vệ Thông Tin