..:: Hoạt động nganh » Văn bản chỉ đạo điều hành » Văn bản tỉnh ủy ::..   23 Tháng Ba 2019    Đăng Nhập 
   VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
   NGÀNH LĨNH VỰC
   KẾ HOẠCH PT KTXH
   THÔNG TIN ĐẦU TƯ
   ĐĂNG KÝ KINH DOANH

   LIÊN KẾT WEBSITE
   THÔNG TIN CẦN BIẾT
   LƯỢT TRUY CẬP
Người online Người online:
Các khách hàng Các khách hàng: 36
Số thành viên Các thành viên: 0
Tổng Tổng: 36

Visits Lượt truy cập:
Các khách hàng Ngày hôm nay: 345
Số thành viên Ngày hôm qua: 629
Tổng Tổng: 528140

   VĂN BẢN TỈNH ỦY

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Cho ý kiến về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức
26 Tháng Chín 2017 :: 2:40 CH :: 419 Views :: 0 Comments
 
Ngày 22-9, dưới sự chủ trì của đồng chí Hoàng Dân Mạc - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe, cho ý kiến về Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức trong cơ quan Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW, ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh.

Sau hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết 39 của Bộ chính trị, đến nay, toàn tỉnh đã giảm được 29 đơn vị sự nghiệp công lập và 6 phòng trực thuộc các sở, ngành (giảm được 35 cấp trưởng phòng, giám đốc trung tâm, hiệu trưởng và tương đương); tiến hành sáp nhập trung tâm TDTT thành phố Việt Trì với Nhà văn hóa thành phố thành Trung tâm văn hóa thể thao và du lịch thành phố; Giải thể 13 công đoàn giáo dục cấp huyện để chuyển giao các công đoàn cơ sở về trực thuộc Liên đoàn Lao động cấp huyện quản lý. Đối với cấp xã: Chỉ đạo thực hiện xong việc bố trí công chức Văn phòng UBND cấp xã sang làm Văn phòng đảng ủy xã. Chỉ đạo thực hiện bố trí Bí thư, Phó bí thư hoặc chi ủy viên làm trưởng khu dân cư, đến nay đã có trên 2700 khu dân cư tổ chức đại hội chi bộ xong, đạt trên 95%; sắp xếp, kiện toàn 1.315 bí thư, 1.156 phó bí thư và 86 chi ủy viên làm trưởng khu dân cư, đạt tỷ lệ 92,7%; chỉ đạo thực hiện việc khu dân cư bố trí không quá 4 cán bộ đảm nhiệm các chức danh không chuyên trách. Thực hiện khoán kinh phí chi trả phụ cấp để khuyến khích giảm dần số lượng những người hoạt động không chuyên trách và tăng thu nhập của cán bộ, công chức cấp xã, thôn, tổ dân phố gắn với xây dựng mô hình hội đồng tự quản. Mục tiêu đến năm 2021, khối đảng, đoàn thể phải giảm được 151 biên chế; khối quản lý nhà nước phải giảm 250 biên chế trong tổng biên chế được giao.

Về Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức trong cơ quan Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, trên cơ sở hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, đến nay Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã hoàn thiện xong dự thảo Đề án chung của tỉnh. Trên cơ sở rà soát, đề án đã đánh giá được thực trạng tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong từng cơ quan, đơn vị thuộc khối đảng, đoàn thể. Từ đó, làm cơ sở rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức, nhân viên gắn với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị; đề xuất, đưa ra lộ trình việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy, điều chỉnh chức năng nhiệm vụ, xây dựng vị trí việc làm, cơ cấu ngạch, cơ cấu cán bộ, số lượng biên chế phù hợp với Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị và tình hình thực tế.

Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Hoàng Dân Mạc khẳng định, thời gian qua, tỉnh ta đã thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả Nghị quyết 39 của Bộ chính trị. Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục đó là: Việc chỉ đạo tinh giản biên chế chưa thật sự quyết liệt; tự phê bình và phê bình còn rất hạn chế, vì vậy công tác đánh giá cán bộ, đảng viên cuối năm còn nể nang, chưa sát với thực tế; công tác thanh tra, kiểm tra chưa tập trung, chưa xử lý kiên quyết. Đồng chí nhấn mạnh, trong thời gian tới tỉnh sẽ thực hiện nghiêm nguyên tắc Ban Thường vụ thống nhất lãnh đạo, quản lý về tổ chức bộ máy và biên chế trong toàn hệ thống chính trị của tỉnh; kiên quyết trong chỉ đạo để thực hiện đạt mục tiêu đến năm 2021 giảm ít nhất 10% biên chế của cả hệ thống chính trị.

Liên quan đến công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, đồng chí yêu cầu Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiếp tục khảo sát, đánh giá để tham mưu sắp xếp lại hoạt động của các trung tâm dạy nghề, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc các đoàn thể chính trị cấp tỉnh. Đề nghị UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị thực hiện việc rà soát lại chức năng, nhiệm vụ để kiện toàn các cơ quan chuyên môn; chủ động đề xuất việc sáp nhập các phòng, ban chuyên môn thuộc các cơ quan, đơn vị; đánh giá hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc các sở, ngành để đề xuất phương án xử lý, sáp nhập, giải thể đối với các đơn vị hoạt động kém hiệu quả.

Đối với công tác quản lý biên chế và thực hiện tinh giản biên chế, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu từ nay đến năm 2021, không giao bổ sung biên chế cho các cơ quan, đơn vị, địa phương; tiếp tục thực hiện chủ trương chấm dứt tất cả các loại hợp đồng lao động làm nhiệm vụ chuyên môn không nằm trong biên chế được giao tại các cơ quan hành chính; UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chưa sử dụng hết số biên chế được giao cần phải xem xét, đánh giá lại để cắt giảm, điều chỉnh số biên chế đã giao cho phù hợp; nghiên cứu việc khoán kinh phí chi trả phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách. Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ thống nhất hướng dẫn, thực hiện chặt chẽ công tác đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức hằng năm, coi đây làm cơ sở để xem xét, thực hiện tinh giản biên chế đối với cán bộ, công chức, viên chức không hoàn thành nhiệm vụ, không đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã thảo luận và cho ý kiến cụ thể vào Báo cáo Tổng kết thực chiến lược cán bộ tỉnh.

Nguồn: Báo Phú Thọ Điện tử

 
Comments
Hiện tại không có lời bình nào!
  Đăng lời bình

Trong phần này bạn có thể đăng lời bình

Gửi lời bình   Huỷ Bỏ

   Các văn bản khác
Kết luận 197-KL/TU, ngày 01/9/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ 22/07/2016
Kết luận 198-KL/TU, ngày 01/9/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ 13/07/2016
Thông báo Ý kiến chỉ đạo của TT Tỉnh ủy về dự án thăm dò cát lòng sông Hồng thuộc phường Minh Nông, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ 13/07/2016
Thông báo Ý kiến chỉ đạo của TT Tỉnh ủy về dự án thăm dò cát lòng sông Hồng thuộc xã Tân Đức, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ 13/07/2016
Thông báo kiểm tra kết quả thực hiện Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011-2020 và định hướng đến năm 2030 13/07/2016
Chủ trương đầu tư xây dựng Trung tâm sản nhi và Trung tâm u bướu trực thuộc bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ 13/07/2016
Tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Ngành Kế hoạch và Đầu tư 13/07/2016
Thông báo ý kiến chỉ đạo của TT Tỉnh ủy về Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng (19/91954 - 19/9/2014) 13/07/2016
Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển thủy lợi tỉnh Phú Thọ đến năm 2020 13/07/2016
Thông báo số 1230-TB/TU ngày 15/4/2014 Thông báo ý kiến của TT Tỉnh ủy về đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở phía Nam Đồng Lạc Ngàn, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì 13/07/2016
   ĐƯỜNG DÂY NÓNG

   DỊCH VỤ CÔNG
Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài 
Hệ thống mạng đầu thầu quốc gia
Hệ thống thông tin về giám sát đầu tư công
Cổng thông tin Đăng ký doanh nghiệp quốc gia

Trang Thông Tin Điện Tử Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Tỉnh Phú Thọ
Giấy cấp phép số: 02/GPTTĐT-STTTT, ngày 19/3/2014
Trụ sở cơ quan: Đường Trần Phú, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210 384 6581 - Fax: 0210 384 0955 - Email: sokhdt@phutho.gov.vn
Trang Thông Tin Điện Tử Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Tỉnh Phú Thọ
Giấy cấp phép số: 02/GPTTĐT-STTTT, ngày 19/3/2014
Trụ sở cơ quan: Đường Trần Phú, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210 384 6581 - Fax: 0210 384 0955
Email: sokhdt@phutho.gov.vn
Copyright by SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ TỈNH PHÚ THỌ | Thỏa Thuận Dịch Vụ | Bảo Vệ Thông Tin