..:: Hoạt động nganh » Văn bản chỉ đạo điều hành » Văn bản UBND tỉnh ::..   19 Tháng Giêng 2019    Đăng Nhập 
   VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
   NGÀNH LĨNH VỰC
   KẾ HOẠCH PT KTXH
   THÔNG TIN ĐẦU TƯ
   ĐĂNG KÝ KINH DOANH

   LIÊN KẾT WEBSITE
   THÔNG TIN CẦN BIẾT
   LƯỢT TRUY CẬP
Người online Người online:
Các khách hàng Các khách hàng: 88
Số thành viên Các thành viên: 0
Tổng Tổng: 88

Visits Lượt truy cập:
Các khách hàng Ngày hôm nay: 357
Số thành viên Ngày hôm qua: 621
Tổng Tổng: 486952

   VĂN BẢN UBND

Điều chỉnh Quy hoạch các điểm đấu nối vào quốc lộ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011 - 2020
12 Tháng Bảy 2017 :: 9:27 SA :: 414 Views :: 0 Comments
Ngày 26/6/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1490/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch các điểm đấu nối vào quốc lộ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011 - 2020.  
Chỉ thị về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng các ngành, lĩnh vực nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2017
12 Tháng Bảy 2017 :: 8:59 SA :: 285 Views :: 0 Comments
Ngày 23/6/2017, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Chỉ thị số 08/CT-UBND về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng các ngành, lĩnh vực nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2017.
Tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020
12 Tháng Bảy 2017 :: 8:55 SA :: 329 Views :: 0 Comments
Ngày 30/6/2017, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành văn bản số 2746/UBND-KTTH về việc thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020.
Quyết định số 2013/QĐ-UBND ngày 25/8/2015
22 Tháng Bảy 2016 :: 11:35 SA :: 610 Views :: 0 Comments
Quyết định số 2013/QĐ-UBND ngày 25/8/2015
Quyết định số 2013/QĐ-UBND ngày 25/8/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Cụm công nghiệp Tân Phú, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ.
Quyết định số 2012/QĐ-UBND ngày 25/8/2015
22 Tháng Bảy 2016 :: 11:33 SA :: 593 Views :: 0 Comments
Quyết định số 2012/QĐ-UBND ngày 25/8/2015
Quyết định số 2012/QĐ-UBND ngày 25/8/2015 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc thành lập Cụm công nghiệp thị trấn Yên Lập, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ.
Quyết định 2193/QĐ-UBND ngày 10/9/2015 của UBND tỉnh Phú Thọ
22 Tháng Bảy 2016 :: 11:32 SA :: 624 Views :: 0 Comments
Quyết định 2193/QĐ-UBND ngày 10/9/2015 của UBND tỉnh Phú Thọ
Quyết định 2193/QĐ-UBND ngày 10/9/2015 của UBND tỉnh Phú Thọ  về việc phê duyệt điều chỉnh vị trí, quy mô, diện tích Khu Công nghiệp Phù Ninh tại Quyết định số 4124/QĐ-UBND ngày 31/12/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ.
Kế hoạch số 3820/KH-UBND ngày 11/9/2015 của UBND tỉnh Phú Thọ
22 Tháng Bảy 2016 :: 11:31 SA :: 581 Views :: 0 Comments
Kế hoạch số 3820/KH-UBND ngày 11/9/2015 của UBND tỉnh Phú Thọ
Thực hiện Văn bản số 3416/BTNMT-TCMT ngày 19/8/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2015. UBND tỉnh Phú Thọ ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2015 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ năm 2015. 
Chủ trương mở rộng dự án đầu tư nhà máy sản xuất giầy da xuất khẩu của công ty TNHH Công nghiệp Hài Mỹ Phú Thọ
22 Tháng Bảy 2016 :: 11:30 SA :: 503 Views :: 0 Comments
Chủ trương mở rộng dự án đầu tư nhà máy sản xuất giầy da xuất khẩu của công ty TNHH Công nghiệp Hài Mỹ Phú Thọ
Chi tiết file đính kèm
Chuyển giao chủ đầu tư dự án: Kè lát mái và đường đỉnh kè đoạn Km 17,3 - Km19,8 đê tả Thao thị trấn Hạ Hòa, huyện Hạ Hòa
22 Tháng Bảy 2016 :: 11:28 SA :: 554 Views :: 0 Comments
Chuyển giao chủ đầu tư dự án: Kè lát mái và đường đỉnh kè đoạn Km 17,3 - Km19,8 đê tả Thao thị trấn Hạ Hòa, huyện Hạ Hòa
Chi tiết file đính kèm
Chấm dứt thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Chung cư sinh viên thành phố Việt Trì
22 Tháng Bảy 2016 :: 11:28 SA :: 526 Views :: 0 Comments
Chấm dứt thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Chung cư sinh viên thành phố Việt Trì
Chi tiết file đính kèm
Trang trước | Trang kế
   Các văn bản khác
Triển khai thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững tỉnh Phú Thọ 07/08/2018
Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Phú Thọ đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 12/02/2018
Phê duyệt khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 12/02/2018
Kế hoạch hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2025 04/12/2017
Chương trình hành động về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công 04/12/2017
Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Kế San tại cuộc họp Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT toàn dân tỉnh Phú Thọ 04/12/2017
Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Phú Thọ 26/09/2017
Kế hoạch triển khai Chương trình hành động số 28-CTr/TU ngày 30/6/2017 của Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII) 01/08/2017
Kế hoạch triển khai Chương trình hành động số 27-CTr/TU ngày 30/6/2017 của Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII) 01/08/2017
Kế hoạch triển khai Kế hoạch hành động số 34-KH/TU ngày 30/6/2017 của Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII) 01/08/2017
   ĐƯỜNG DÂY NÓNG

   DỊCH VỤ CÔNG
Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài 
Hệ thống mạng đầu thầu quốc gia
Hệ thống thông tin về giám sát đầu tư công
Cổng thông tin Đăng ký doanh nghiệp quốc gia

Trang Thông Tin Điện Tử Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Tỉnh Phú Thọ
Giấy cấp phép số: 02/GPTTĐT-STTTT, ngày 19/3/2014
Trụ sở cơ quan: Đường Trần Phú, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210 384 6581 - Fax: 0210 384 0955 - Email: sokhdt@phutho.gov.vn
Trang Thông Tin Điện Tử Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Tỉnh Phú Thọ
Giấy cấp phép số: 02/GPTTĐT-STTTT, ngày 19/3/2014
Trụ sở cơ quan: Đường Trần Phú, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210 384 6581 - Fax: 0210 384 0955
Email: sokhdt@phutho.gov.vn
Copyright by SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ TỈNH PHÚ THỌ | Thỏa Thuận Dịch Vụ | Bảo Vệ Thông Tin