..:: Hoạt động nganh » Văn bản chỉ đạo điều hành » Văn bản UBND tỉnh ::..   19 Tháng Giêng 2019    Đăng Nhập 
   VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
   NGÀNH LĨNH VỰC
   KẾ HOẠCH PT KTXH
   THÔNG TIN ĐẦU TƯ
   ĐĂNG KÝ KINH DOANH

   LIÊN KẾT WEBSITE
   THÔNG TIN CẦN BIẾT
   LƯỢT TRUY CẬP
Người online Người online:
Các khách hàng Các khách hàng: 18
Số thành viên Các thành viên: 0
Tổng Tổng: 18

Visits Lượt truy cập:
Các khách hàng Ngày hôm nay: 616
Số thành viên Ngày hôm qua: 621
Tổng Tổng: 487211

   VĂN BẢN UBND

Tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020
12 Tháng Bảy 2017 :: 8:55 SA :: 330 Views :: 0 Comments
 
Ngày 30/6/2017, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành văn bản số 2746/UBND-KTTH về việc thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị tập trung chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc một số nội dung:

Quán triệt sâu sắc và chủ động chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg, trong đó nhấn mạnh một số nội dung chính như tiếp tục triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 3406/KH-UBND ngày 12/8/2016 của UBND tỉnh; nâng cao trách nhiệm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; xác định rõ việc lấy doanh nghiệp (DN) là đối tượng phục vụ, trong quá trình thực hiện phải xác định rõ đầu mối, người chịu trách nhiệm; quán triệt đến cán bộ công chức, viên chức về đạo đức công vụ, cải cách hành chính; chống quan liêu, tham nhũng, sách nhiễu; tinh thần chính quyền phục vụ và hỗ trợ DN; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về cải thiện các chỉ số thành phần liên quan đến quản lý nhà nước của đơn vị; tích cực cải thiện môi trường đầu tư, cải cách thủ tục hành chính, giảm tối đa thời gian thực hiện các thủ tục đầu tư trên địa bàn. Thường xuyên tổ chức gặp mặt, đối thoại với DN nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho DN. Các cơ quan báo chí, đài phát thanh truyền hình tỉnh tiếp tục đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền Nghị quyết 35/NQ-CP, Nghị định 19/2017/NĐ-CP và các chính sách về phát triển DN, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, của DN; thường xuyên đưa tin về những điển hình tốt cũng như những địa phương, đơn vị, cá nhân thực hiện chưa tốt.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, Đảng ủy Khối các DN tỉnh, UBND huyện, thành, thị, các hiệp, hội DN tỉnh tiếp nhận các nội dung phản ánh, kiến nghị của DN; tổng hợp, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn cho DN, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi nhất. Tiếp tục triển khai, định kỳ 6 tháng tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức đối thoại công khai với cộng đồng DN, để kịp thời nắm bắt và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho DN trên địa bàn tỉnh. Đánh giá tình hình thực hiện và hiệu quả chính sách hỗ trợ DN, nghiên cứu đề xuất chính sách hỗ trợ DN vừa và nhỏ, DN khởi nghiệp, DN đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh. Xây dựng nội dung và triển khai đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác trợ giúp phát triển DN để đảm bảo có đủ phẩm chất, năng lực thực hiện tốt nhiệm vụ theo tinh thần trợ giúp DN; chấm dứt thái độ sách nhiễu, gây khó khăn, phiền hà cho DN của một số bộ phận cán bộ; áp dụng hình thức kỹ luật nghiêm khắc đối với những trường hợp vi phạm.

Sở Thông tin và Truyền thông nghiên cứu, triển khai tạo chuyên mục về hỗ trợ phát triển DN và công khai đường dây nóng, hỏi đáp trực tuyến trên Cổng Giao tiếp điện tử tỉnh để tiếp nhận phản ánh, hướng dẫn, giải đáp cho DN trong quý III năm 2017.

Nguồn: PhuThoPortal

 
Comments
Hiện tại không có lời bình nào!
  Đăng lời bình

Trong phần này bạn có thể đăng lời bình

Gửi lời bình   Huỷ Bỏ

   Các văn bản khác
Triển khai thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững tỉnh Phú Thọ 07/08/2018
Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Phú Thọ đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 12/02/2018
Phê duyệt khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 12/02/2018
Kế hoạch hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2025 04/12/2017
Chương trình hành động về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công 04/12/2017
Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Kế San tại cuộc họp Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT toàn dân tỉnh Phú Thọ 04/12/2017
Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Phú Thọ 26/09/2017
Kế hoạch triển khai Chương trình hành động số 28-CTr/TU ngày 30/6/2017 của Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII) 01/08/2017
Kế hoạch triển khai Chương trình hành động số 27-CTr/TU ngày 30/6/2017 của Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII) 01/08/2017
Kế hoạch triển khai Kế hoạch hành động số 34-KH/TU ngày 30/6/2017 của Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII) 01/08/2017
   ĐƯỜNG DÂY NÓNG

   DỊCH VỤ CÔNG
Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài 
Hệ thống mạng đầu thầu quốc gia
Hệ thống thông tin về giám sát đầu tư công
Cổng thông tin Đăng ký doanh nghiệp quốc gia

Trang Thông Tin Điện Tử Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Tỉnh Phú Thọ
Giấy cấp phép số: 02/GPTTĐT-STTTT, ngày 19/3/2014
Trụ sở cơ quan: Đường Trần Phú, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210 384 6581 - Fax: 0210 384 0955 - Email: sokhdt@phutho.gov.vn
Trang Thông Tin Điện Tử Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Tỉnh Phú Thọ
Giấy cấp phép số: 02/GPTTĐT-STTTT, ngày 19/3/2014
Trụ sở cơ quan: Đường Trần Phú, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210 384 6581 - Fax: 0210 384 0955
Email: sokhdt@phutho.gov.vn
Copyright by SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ TỈNH PHÚ THỌ | Thỏa Thuận Dịch Vụ | Bảo Vệ Thông Tin