..:: Hoạt động nganh » Văn bản chỉ đạo điều hành » Văn bản UBND tỉnh ::..   16 Tháng Mười Hai 2018    Đăng Nhập 
   VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
   NGÀNH LĨNH VỰC
   KẾ HOẠCH PT KTXH
   THÔNG TIN ĐẦU TƯ
   ĐĂNG KÝ KINH DOANH

   LIÊN KẾT WEBSITE
   THÔNG TIN CẦN BIẾT
   LƯỢT TRUY CẬP
Người online Người online:
Các khách hàng Các khách hàng: 6
Số thành viên Các thành viên: 0
Tổng Tổng: 6

Visits Lượt truy cập:
Các khách hàng Ngày hôm nay: 325
Số thành viên Ngày hôm qua: 1028
Tổng Tổng: 465252

   VĂN BẢN UBND

Chỉ thị về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng các ngành, lĩnh vực nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2017
12 Tháng Bảy 2017 :: 8:59 SA :: 265 Views :: 0 Comments
 
Ngày 23/6/2017, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Chỉ thị số 08/CT-UBND về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng các ngành, lĩnh vực nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2017.

Để thực hiện mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) năm 2017 là khoảng 7,5%, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành thị quán triệt nghiêm túc quan điểm của UBND tỉnh về thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2017; triển khai quyết liệt, đồng bộ, kịp thời các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2017 của từng ngành, lĩnh vực; căn cứ mục tiêu tăng trưởng của từng ngành, lĩnh vực; chủ động xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho từng ngành cụ thể, tạo động lực phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng chung của nền kinh tế; triển khai nhanh, quyết liệt các giải pháp đề ra.

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành thị thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để thúc đẩy tăng trưởng năm 2017 trong đó tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phát triển doanh nghiệp; phát triển khu vực công nghiệp - xây dựng; phát triển khu vực công nghiệp - xây dựng; phát triển khu vực nông nghiệp; thực hiện thu ngân sách nhà nước theo Nghị quyết của HĐND tỉnh; tập trung huy động các nguồn lực đầu tư phát triển.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị này định kỳ hằng tháng, quý. Phối hợp với Cục Thống kê tỉnh tổng hợp, phân tích, đánh giá chính xác; đảm bảo tính đúng, tính đủ chỉ tiêu tăng trưởng GRDP và các chỉ tiêu kinh tế khác của các tháng cuối năm, ước thực hiện cả năm 2017; xây dựng kế hoạch, phương án chi tiết chỉ tiêu tăng trưởng GRDP năm 2018.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm

 
Comments
Hiện tại không có lời bình nào!
  Đăng lời bình

Trong phần này bạn có thể đăng lời bình

Gửi lời bình   Huỷ Bỏ

   Các văn bản khác
Triển khai thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững tỉnh Phú Thọ 07/08/2018
Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Phú Thọ đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 12/02/2018
Phê duyệt khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 12/02/2018
Kế hoạch hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2025 04/12/2017
Chương trình hành động về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công 04/12/2017
Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Kế San tại cuộc họp Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT toàn dân tỉnh Phú Thọ 04/12/2017
Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Phú Thọ 26/09/2017
Kế hoạch triển khai Chương trình hành động số 28-CTr/TU ngày 30/6/2017 của Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII) 01/08/2017
Kế hoạch triển khai Chương trình hành động số 27-CTr/TU ngày 30/6/2017 của Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII) 01/08/2017
Kế hoạch triển khai Kế hoạch hành động số 34-KH/TU ngày 30/6/2017 của Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII) 01/08/2017
   ĐƯỜNG DÂY NÓNG

   DỊCH VỤ CÔNG
Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài 
Hệ thống mạng đầu thầu quốc gia
Hệ thống thông tin về giám sát đầu tư công
Cổng thông tin Đăng ký doanh nghiệp quốc gia

Trang Thông Tin Điện Tử Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Tỉnh Phú Thọ
Giấy cấp phép số: 02/GPTTĐT-STTTT, ngày 19/3/2014
Trụ sở cơ quan: Đường Trần Phú, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210 384 6581 - Fax: 0210 384 0955 - Email: sokhdt@phutho.gov.vn
Trang Thông Tin Điện Tử Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Tỉnh Phú Thọ
Giấy cấp phép số: 02/GPTTĐT-STTTT, ngày 19/3/2014
Trụ sở cơ quan: Đường Trần Phú, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210 384 6581 - Fax: 0210 384 0955
Email: sokhdt@phutho.gov.vn
Copyright by SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ TỈNH PHÚ THỌ | Thỏa Thuận Dịch Vụ | Bảo Vệ Thông Tin