..:: Hoạt động nganh » Văn bản chỉ đạo điều hành » Văn bản UBND tỉnh ::..   20 Tháng Hai 2019    Đăng Nhập 
   VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
   NGÀNH LĨNH VỰC
   KẾ HOẠCH PT KTXH
   THÔNG TIN ĐẦU TƯ
   ĐĂNG KÝ KINH DOANH

   LIÊN KẾT WEBSITE
   THÔNG TIN CẦN BIẾT
   LƯỢT TRUY CẬP
Người online Người online:
Các khách hàng Các khách hàng: 71
Số thành viên Các thành viên: 0
Tổng Tổng: 71

Visits Lượt truy cập:
Các khách hàng Ngày hôm nay: 108
Số thành viên Ngày hôm qua: 410
Tổng Tổng: 508195

   VĂN BẢN UBND

Phê duyệt khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
12 Tháng Hai 2018 :: 8:19 SA :: 308 Views :: 0 Comments
 
Ngày 02/2, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 299/QĐ-UBND về việc phê duyệt khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
UBND tỉnh phê duyệt khu vực cấm hoạt động khoáng sản là 80.957,66 ha bao gồm: Khu vực đất di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh; đất rừng phòng hộ và rừng đặc dụng; đất an ninh; đất quốc phòng; đất hạ tầng giao thông; đất hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp; đất hạ tầng thuỷ lợi, đê điều; đất cơ sở tôn giáo; đất xử lý rác thải; đất các tuyến nước sạch, nước thải. Khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản là 26.355,81 ha, bao gồm: Khu vực đất di tích lịch sử văn hoá; đất an ninh; đất quốc phòng; đất hạ tầng thuỷ lợi, đê điều; đất hành lang bảo vệ công trình lưới điện cao áp.
UBND tỉnh giao Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND huyện, thành, thị triển khai thực hiện Quyết định; thường xuyên cập nhật, kiểm tra, rà soát các khu vực có biến  động, thay đổi. Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan, UBND huyện, thành, thị theo chức năng, địa bàn quản lý làm căn cứ thực hiện các quy hoạch, kế hoạch về phát triển kinh tế, xã hội; bảo vệ tài nguyên khoáng sản tại khu vực cấm hoạt động khoáng sản; khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản. Trường hợp có vướng mắc, phát sinh cần báo cáo UBND tỉnh thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường để xem xét điều chỉnh, quyết định.
Chi tiết xem tài liệu đính kèm
Nguồn: PhuthoPortal
 
Comments
Hiện tại không có lời bình nào!
  Đăng lời bình

Trong phần này bạn có thể đăng lời bình

Gửi lời bình   Huỷ Bỏ

   Các văn bản khác
Triển khai thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững tỉnh Phú Thọ 07/08/2018
Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Phú Thọ đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 12/02/2018
Kế hoạch hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2025 04/12/2017
Chương trình hành động về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công 04/12/2017
Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Kế San tại cuộc họp Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT toàn dân tỉnh Phú Thọ 04/12/2017
Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Phú Thọ 26/09/2017
Kế hoạch triển khai Chương trình hành động số 28-CTr/TU ngày 30/6/2017 của Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII) 01/08/2017
Kế hoạch triển khai Chương trình hành động số 27-CTr/TU ngày 30/6/2017 của Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII) 01/08/2017
Kế hoạch triển khai Kế hoạch hành động số 34-KH/TU ngày 30/6/2017 của Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII) 01/08/2017
Điều chỉnh Quy hoạch các điểm đấu nối vào quốc lộ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011 - 2020 12/07/2017
   ĐƯỜNG DÂY NÓNG

   DỊCH VỤ CÔNG
Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài 
Hệ thống mạng đầu thầu quốc gia
Hệ thống thông tin về giám sát đầu tư công
Cổng thông tin Đăng ký doanh nghiệp quốc gia

Trang Thông Tin Điện Tử Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Tỉnh Phú Thọ
Giấy cấp phép số: 02/GPTTĐT-STTTT, ngày 19/3/2014
Trụ sở cơ quan: Đường Trần Phú, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210 384 6581 - Fax: 0210 384 0955 - Email: sokhdt@phutho.gov.vn
Trang Thông Tin Điện Tử Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Tỉnh Phú Thọ
Giấy cấp phép số: 02/GPTTĐT-STTTT, ngày 19/3/2014
Trụ sở cơ quan: Đường Trần Phú, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210 384 6581 - Fax: 0210 384 0955
Email: sokhdt@phutho.gov.vn
Copyright by SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ TỈNH PHÚ THỌ | Thỏa Thuận Dịch Vụ | Bảo Vệ Thông Tin