..:: Hoạt động nganh » Văn bản chỉ đạo điều hành » Văn bản UBND tỉnh ::..   20 Tháng Hai 2019    Đăng Nhập 
   VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
   NGÀNH LĨNH VỰC
   KẾ HOẠCH PT KTXH
   THÔNG TIN ĐẦU TƯ
   ĐĂNG KÝ KINH DOANH

   LIÊN KẾT WEBSITE
   THÔNG TIN CẦN BIẾT
   LƯỢT TRUY CẬP
Người online Người online:
Các khách hàng Các khách hàng: 43
Số thành viên Các thành viên: 0
Tổng Tổng: 43

Visits Lượt truy cập:
Các khách hàng Ngày hôm nay: 197
Số thành viên Ngày hôm qua: 410
Tổng Tổng: 508284

   VĂN BẢN UBND

Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Phú Thọ đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
12 Tháng Hai 2018 :: 8:22 SA :: 403 Views :: 0 Comments
 
Ngày 02/2, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3 /2018/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Phú Thọ đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. 
Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Phú Thọ xây dựng theo các quan điểm quy định tại Quyết định số 2127/QĐ-TTg ngày 30 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; phù hợp với quy hoạch chung đô thị, các quy hoạch phân khu và quy hoạch chuyên ngành khác, đáp ứng yêu cầu xây dựng đô thị văn minh hiện đại; ưu tiên đầu tư xây dựng các khu đô thị, các khu nhà ở hiện đại, thuận tiện, đồng bộ giữa việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội; gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dung nông thôn mới.
Theo đó, các khu chung cư cũ, khu ở cũ xuống cấp phải được cải tạo, chỉnh trang hoặc xây dựng lại đảm bảo an toàn cho người sử dụng và đảm bảo mỹ quan đô thị. Việc cải tạo xây dựng phải tuân thủ các quy định về chiều cao, mật độ dân cư, mật độ xây dựng theo quy hoạch xây dựng được phê duyệt. Dành tỷ lệ đất đai hợp lý trong tổng quỹ đất phát triển nhà ở để phát triển nhà ở xã hội đảm bảo phù hợp với nhu cầu nhà ở trong từng giai đoạn và phát triển thị trường bất động sản. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển nhà ở đảm bảo sự hài hòa lợi ích giữa nhà nước, nhà đầu tư và nhân dân.
Quy hoạch nêu mục tiêu cụ thể của từng giai đoạn và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện chương trình. UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức công bố công khai nội dung “Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Phú Thọ đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030” trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ trong thời gian 10 ngày kể từ ngày Chương trình được phê duyệt. Các sở, ngành và UBND các huyện, thành, thị chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Phú Thọ đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 theo chức năng nhiệm vụ. Sở Xây dựng là cơ quan đầu mối, định kỳ 6 tháng 1 lần tổng hợp báo cáo UBND tỉnh tình hình thực hiện Chương trình phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh; tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh điều chỉnh những nội dung, chỉ tiêu chưa phù hợp với thực tế.
Nguồn: PhuThoPortal
 
Comments
Hiện tại không có lời bình nào!
  Đăng lời bình

Trong phần này bạn có thể đăng lời bình

Gửi lời bình   Huỷ Bỏ

   Các văn bản khác
Triển khai thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững tỉnh Phú Thọ 07/08/2018
Phê duyệt khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 12/02/2018
Kế hoạch hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2025 04/12/2017
Chương trình hành động về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công 04/12/2017
Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Kế San tại cuộc họp Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT toàn dân tỉnh Phú Thọ 04/12/2017
Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Phú Thọ 26/09/2017
Kế hoạch triển khai Chương trình hành động số 28-CTr/TU ngày 30/6/2017 của Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII) 01/08/2017
Kế hoạch triển khai Chương trình hành động số 27-CTr/TU ngày 30/6/2017 của Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII) 01/08/2017
Kế hoạch triển khai Kế hoạch hành động số 34-KH/TU ngày 30/6/2017 của Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII) 01/08/2017
Điều chỉnh Quy hoạch các điểm đấu nối vào quốc lộ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011 - 2020 12/07/2017
   ĐƯỜNG DÂY NÓNG

   DỊCH VỤ CÔNG
Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài 
Hệ thống mạng đầu thầu quốc gia
Hệ thống thông tin về giám sát đầu tư công
Cổng thông tin Đăng ký doanh nghiệp quốc gia

Trang Thông Tin Điện Tử Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Tỉnh Phú Thọ
Giấy cấp phép số: 02/GPTTĐT-STTTT, ngày 19/3/2014
Trụ sở cơ quan: Đường Trần Phú, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210 384 6581 - Fax: 0210 384 0955 - Email: sokhdt@phutho.gov.vn
Trang Thông Tin Điện Tử Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Tỉnh Phú Thọ
Giấy cấp phép số: 02/GPTTĐT-STTTT, ngày 19/3/2014
Trụ sở cơ quan: Đường Trần Phú, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210 384 6581 - Fax: 0210 384 0955
Email: sokhdt@phutho.gov.vn
Copyright by SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ TỈNH PHÚ THỌ | Thỏa Thuận Dịch Vụ | Bảo Vệ Thông Tin