..:: Hoạt động nganh » Văn bản chỉ đạo điều hành » Văn bản UBND tỉnh ::..   29 Tháng Sáu 2017    Đăng Nhập 
   VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
   NGÀNH LĨNH VỰC
   KẾ HOẠCH PT KTXH
   THÔNG TIN ĐẦU TƯ
   ĐĂNG KÝ KINH DOANH

   LIÊN KẾT WEBSITE
   THÔNG TIN CẦN BIẾT
   LƯỢT TRUY CẬP
Người online Người online:
Các khách hàng Các khách hàng: 62
Số thành viên Các thành viên: 0
Tổng Tổng: 62

Visits Lượt truy cập:
Các khách hàng Ngày hôm nay: 569
Số thành viên Ngày hôm qua: 776
Tổng Tổng: 73755

   VĂN BẢN UBND

Quyết định số 2013/QĐ-UBND ngày 25/8/2015
22 Tháng Bảy 2016 :: 11:35 SA :: 343 Views :: 0 Comments
Quyết định số 2013/QĐ-UBND ngày 25/8/2015
Quyết định số 2013/QĐ-UBND ngày 25/8/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Cụm công nghiệp Tân Phú, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ.
Quyết định số 2012/QĐ-UBND ngày 25/8/2015
22 Tháng Bảy 2016 :: 11:33 SA :: 316 Views :: 0 Comments
Quyết định số 2012/QĐ-UBND ngày 25/8/2015
Quyết định số 2012/QĐ-UBND ngày 25/8/2015 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc thành lập Cụm công nghiệp thị trấn Yên Lập, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ.
Quyết định 2193/QĐ-UBND ngày 10/9/2015 của UBND tỉnh Phú Thọ
22 Tháng Bảy 2016 :: 11:32 SA :: 342 Views :: 0 Comments
Quyết định 2193/QĐ-UBND ngày 10/9/2015 của UBND tỉnh Phú Thọ
Quyết định 2193/QĐ-UBND ngày 10/9/2015 của UBND tỉnh Phú Thọ  về việc phê duyệt điều chỉnh vị trí, quy mô, diện tích Khu Công nghiệp Phù Ninh tại Quyết định số 4124/QĐ-UBND ngày 31/12/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ.
Kế hoạch số 3820/KH-UBND ngày 11/9/2015 của UBND tỉnh Phú Thọ
22 Tháng Bảy 2016 :: 11:31 SA :: 332 Views :: 0 Comments
Kế hoạch số 3820/KH-UBND ngày 11/9/2015 của UBND tỉnh Phú Thọ
Thực hiện Văn bản số 3416/BTNMT-TCMT ngày 19/8/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2015. UBND tỉnh Phú Thọ ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2015 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ năm 2015. 
Chủ trương mở rộng dự án đầu tư nhà máy sản xuất giầy da xuất khẩu của công ty TNHH Công nghiệp Hài Mỹ Phú Thọ
22 Tháng Bảy 2016 :: 11:30 SA :: 309 Views :: 0 Comments
Chủ trương mở rộng dự án đầu tư nhà máy sản xuất giầy da xuất khẩu của công ty TNHH Công nghiệp Hài Mỹ Phú Thọ
Chi tiết file đính kèm
Chuyển giao chủ đầu tư dự án: Kè lát mái và đường đỉnh kè đoạn Km 17,3 - Km19,8 đê tả Thao thị trấn Hạ Hòa, huyện Hạ Hòa
22 Tháng Bảy 2016 :: 11:28 SA :: 322 Views :: 0 Comments
Chuyển giao chủ đầu tư dự án: Kè lát mái và đường đỉnh kè đoạn Km 17,3 - Km19,8 đê tả Thao thị trấn Hạ Hòa, huyện Hạ Hòa
Chi tiết file đính kèm
Chấm dứt thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Chung cư sinh viên thành phố Việt Trì
22 Tháng Bảy 2016 :: 11:28 SA :: 314 Views :: 0 Comments
Chấm dứt thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Chung cư sinh viên thành phố Việt Trì
Chi tiết file đính kèm
QĐ phê duyệt dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, xác nhận việc thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án
22 Tháng Bảy 2016 :: 11:26 SA :: 313 Views :: 0 Comments
QĐ phê duyệt dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, xác nhận việc thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án
Chi tiết file đính kèm
QĐ duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành: xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ nuôi trồng thủy sản huyện Lâm Thao (giai đoạn 2)
22 Tháng Bảy 2016 :: 11:25 SA :: 310 Views :: 0 Comments
QĐ duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành: xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ nuôi trồng thủy sản huyện Lâm Thao (giai đoạn 2)
Chi tiết file đính kèm
QĐ duyệt ĐC dự án và KHĐT các gói thầu hạng mục công trình: Nhà đào tạo thuộc Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm giới thiệu việc làm Phú Thọ
22 Tháng Bảy 2016 :: 11:24 SA :: 362 Views :: 0 Comments
QĐ duyệt ĐC dự án và KHĐT các gói thầu hạng mục công trình: Nhà đào tạo thuộc Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm giới thiệu việc làm Phú Thọ
Chi tiết file đính kèm
Trang trước | Trang kế
   Các văn bản khác
Quyết định số 2013/QĐ-UBND ngày 25/8/2015 22/07/2016
Quyết định số 2012/QĐ-UBND ngày 25/8/2015 22/07/2016
Quyết định 2193/QĐ-UBND ngày 10/9/2015 của UBND tỉnh Phú Thọ 22/07/2016
Kế hoạch số 3820/KH-UBND ngày 11/9/2015 của UBND tỉnh Phú Thọ 22/07/2016
Chủ trương mở rộng dự án đầu tư nhà máy sản xuất giầy da xuất khẩu của công ty TNHH Công nghiệp Hài Mỹ Phú Thọ 22/07/2016
Chuyển giao chủ đầu tư dự án: Kè lát mái và đường đỉnh kè đoạn Km 17,3 - Km19,8 đê tả Thao thị trấn Hạ Hòa, huyện Hạ Hòa 22/07/2016
Chấm dứt thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Chung cư sinh viên thành phố Việt Trì 22/07/2016
QĐ phê duyệt dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, xác nhận việc thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án 22/07/2016
QĐ duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành: xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ nuôi trồng thủy sản huyện Lâm Thao (giai đoạn 2) 22/07/2016
QĐ duyệt ĐC dự án và KHĐT các gói thầu hạng mục công trình: Nhà đào tạo thuộc Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm giới thiệu việc làm Phú Thọ 22/07/2016
   ĐƯỜNG DÂY NÓNG

   DỊCH VỤ CÔNG
Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài 
Hệ thống mạng đầu thầu quốc gia
Hệ thống thông tin về giám sát đầu tư công
Cổng thông tin Đăng ký doanh nghiệp quốc gia

Trang Thông Tin Điện Tử Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Tỉnh Phú Thọ
Giấy cấp phép số: 02/GPTTĐT-STTTT, ngày 19/3/2014
Trụ sở cơ quan: Đường Trần Phú, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210 384 6581 - Fax: 0210 384 0955 - Email: sokhdt@phutho.gov.vn
Trang Thông Tin Điện Tử Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Tỉnh Phú Thọ
Giấy cấp phép số: 02/GPTTĐT-STTTT, ngày 19/3/2014
Trụ sở cơ quan: Đường Trần Phú, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210 384 6581 - Fax: 0210 384 0955
Email: sokhdt@phutho.gov.vn
Copyright by SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ TỈNH PHÚ THỌ | Thỏa Thuận Dịch Vụ | Bảo Vệ Thông Tin