..:: Hoạt động nganh » Văn bản chỉ đạo điều hành » Văn bản UBND tỉnh ::..   24 Tháng Mười 2017    Đăng Nhập 
   VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
   NGÀNH LĨNH VỰC
   KẾ HOẠCH PT KTXH
   THÔNG TIN ĐẦU TƯ
   ĐĂNG KÝ KINH DOANH

   LIÊN KẾT WEBSITE
   THÔNG TIN CẦN BIẾT
   LƯỢT TRUY CẬP
Người online Người online:
Các khách hàng Các khách hàng: 32
Số thành viên Các thành viên: 0
Tổng Tổng: 32

Visits Lượt truy cập:
Các khách hàng Ngày hôm nay: 96
Số thành viên Ngày hôm qua: 792
Tổng Tổng: 185808

   VĂN BẢN UBND

Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Phú Thọ
26 Tháng Chín 2017 :: 4:15 CH :: 42 Views :: 0 Comments
Ngày 12/9/2017, UBND tỉnh Phú Thọ ra Quyết định số 2355/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Phú Thọ

Chi tiết: Văn bản kèm theo
Kế hoạch triển khai Chương trình hành động số 28-CTr/TU ngày 30/6/2017 của Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII)
01 Tháng Tám 2017 :: 4:15 CH :: 65 Views :: 0 Comments

Chi tiết xem tài liệu đính kèm

   Ke_hoach_thuc_hien_NQ_12_cua_BCHTW_lan_thu_5_2017.doc
Kế hoạch triển khai Chương trình hành động số 27-CTr/TU ngày 30/6/2017 của Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII)
01 Tháng Tám 2017 :: 4:13 CH :: 70 Views :: 0 Comments

Chi tiết xem tài liệu đính kèm

   Ke_hoach_thuc_hien_NQ_11_cua_BCHTW_lan_thu_5_2017.doc
Kế hoạch triển khai Kế hoạch hành động số 34-KH/TU ngày 30/6/2017 của Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII)
01 Tháng Tám 2017 :: 3:49 CH :: 67 Views :: 0 Comments
Điều chỉnh Quy hoạch các điểm đấu nối vào quốc lộ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011 - 2020
12 Tháng Bảy 2017 :: 9:27 SA :: 67 Views :: 0 Comments
Ngày 26/6/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1490/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch các điểm đấu nối vào quốc lộ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011 - 2020.  
Chỉ thị về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng các ngành, lĩnh vực nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2017
12 Tháng Bảy 2017 :: 8:59 SA :: 68 Views :: 0 Comments
Ngày 23/6/2017, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Chỉ thị số 08/CT-UBND về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng các ngành, lĩnh vực nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2017.
Tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020
12 Tháng Bảy 2017 :: 8:55 SA :: 69 Views :: 0 Comments
Ngày 30/6/2017, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành văn bản số 2746/UBND-KTTH về việc thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020.
Quyết định số 2013/QĐ-UBND ngày 25/8/2015
22 Tháng Bảy 2016 :: 11:35 SA :: 420 Views :: 0 Comments
Quyết định số 2013/QĐ-UBND ngày 25/8/2015
Quyết định số 2013/QĐ-UBND ngày 25/8/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Cụm công nghiệp Tân Phú, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ.
Quyết định số 2012/QĐ-UBND ngày 25/8/2015
22 Tháng Bảy 2016 :: 11:33 SA :: 391 Views :: 0 Comments
Quyết định số 2012/QĐ-UBND ngày 25/8/2015
Quyết định số 2012/QĐ-UBND ngày 25/8/2015 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc thành lập Cụm công nghiệp thị trấn Yên Lập, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ.
Quyết định 2193/QĐ-UBND ngày 10/9/2015 của UBND tỉnh Phú Thọ
22 Tháng Bảy 2016 :: 11:32 SA :: 413 Views :: 0 Comments
Quyết định 2193/QĐ-UBND ngày 10/9/2015 của UBND tỉnh Phú Thọ
Quyết định 2193/QĐ-UBND ngày 10/9/2015 của UBND tỉnh Phú Thọ  về việc phê duyệt điều chỉnh vị trí, quy mô, diện tích Khu Công nghiệp Phù Ninh tại Quyết định số 4124/QĐ-UBND ngày 31/12/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ.
Trang trước | Trang kế
   Các văn bản khác
Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Phú Thọ 26/09/2017
Kế hoạch triển khai Chương trình hành động số 28-CTr/TU ngày 30/6/2017 của Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII) 01/08/2017
Kế hoạch triển khai Chương trình hành động số 27-CTr/TU ngày 30/6/2017 của Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII) 01/08/2017
Kế hoạch triển khai Kế hoạch hành động số 34-KH/TU ngày 30/6/2017 của Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII) 01/08/2017
Điều chỉnh Quy hoạch các điểm đấu nối vào quốc lộ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011 - 2020 12/07/2017
Chỉ thị về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng các ngành, lĩnh vực nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2017 12/07/2017
Tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 12/07/2017
Quyết định số 2013/QĐ-UBND ngày 25/8/2015 22/07/2016
Quyết định số 2012/QĐ-UBND ngày 25/8/2015 22/07/2016
Quyết định 2193/QĐ-UBND ngày 10/9/2015 của UBND tỉnh Phú Thọ 22/07/2016
   ĐƯỜNG DÂY NÓNG

   DỊCH VỤ CÔNG
Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài 
Hệ thống mạng đầu thầu quốc gia
Hệ thống thông tin về giám sát đầu tư công
Cổng thông tin Đăng ký doanh nghiệp quốc gia

Trang Thông Tin Điện Tử Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Tỉnh Phú Thọ
Giấy cấp phép số: 02/GPTTĐT-STTTT, ngày 19/3/2014
Trụ sở cơ quan: Đường Trần Phú, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210 384 6581 - Fax: 0210 384 0955 - Email: sokhdt@phutho.gov.vn
Trang Thông Tin Điện Tử Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Tỉnh Phú Thọ
Giấy cấp phép số: 02/GPTTĐT-STTTT, ngày 19/3/2014
Trụ sở cơ quan: Đường Trần Phú, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210 384 6581 - Fax: 0210 384 0955
Email: sokhdt@phutho.gov.vn
Copyright by SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ TỈNH PHÚ THỌ | Thỏa Thuận Dịch Vụ | Bảo Vệ Thông Tin