..:: Tuyên truyền phổ biến luật & nghị quyết ::..   26 Tháng Tư 2019    Đăng Nhập 
   ĐĂNG KÝ KINH DOANH
   THÔNG TIN ĐẦU TƯ
   KẾ HOẠCH PT KTXH
   NGÀNH LĨNH VỰC
   VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
   THÔNG TIN CẦN BIẾT

   LIÊN KẾT WEBSITE
   LƯỢT TRUY CẬP
Người online Người online:
Các khách hàng Các khách hàng: 27
Số thành viên Các thành viên: 0
Tổng Tổng: 27

Visits Lượt truy cập:
Các khách hàng Ngày hôm nay: 300
Số thành viên Ngày hôm qua: 501
Tổng Tổng: 554423
   Tuyên truyền phổ biến các luật
   Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 3
 Tiêu đềKích cỡ 
Nghị quyết số 42.2017-QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng198,01 KBDownload
Nghị quyết số 41.2017-QH14 về việc thi hành Bộ luật Hình sự số 100.2015-QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều...391,72 KBDownload
Nghị quyết số 40.2017-QH14 phê chuẩn Nghị định thư về đường biên giới và mốc quốc giới giữa Việt Nam và Lào35,00 KBDownload
Nghị quyết số 45.2017-QH14 thành lập đoàn giám sát458,58 KBDownload
Nghị quyết số 44.2017-QH14 chất vấn trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV342,04 KBDownload
Nghị quyết số 43.2017-QH14 đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2016-2020322,55 KBDownload
Nghị quyết số 36.2017-QH14 phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao142,61 KBDownload
Nghị quyết số 35.2017-QH14 về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2018223,89 KBDownload
Nghị quyết số 34.2017-QH14 chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017221,96 KBDownload
Nghị quyết số 39.2017-QH14 phê chuẩn Hiệp ước bổ sung Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia giữa Việt Nam và Lào về việc khởi đầu của đường biên giới164,41 KBDownload
Nghị quyết số 38.2017-QH14 tách nội dung thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành thành dự án thành p160,95 KBDownload
Nghị quyết số 37.2017-QH14 phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015513,75 KBDownload
   Các văn bản về công tác phòng chống tham nhũng
 Tiêu đềKích cỡ 
QĐ số: 398/QĐ-TTg Quyết định về việc ban hành chương trình tổng thể của chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017129,50 KBDownload
Thông báo Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tại Phiên họp thứ 9 của Ban Chỉ đạo54,00 KBDownload
Thông tư số: 02/2012/TT-TTCP quy định chi tiết và hướng dẫn thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, 96,00 KBDownload
Nghị định số: 84/2014/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí119,00 KBDownload
Nghị định số: 90/2013/NĐ-CP quy định trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao59,50 KBDownload
Nghị quyết của chính phủ số 21/nq-cp ngày 12 tháng 05 năm 2009 ban hành chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020238,50 KBDownload
Thông tư số: 05/2011/TT-TTCP quy định về phòng, chống tham nhũng trong ngành thanh tra86,50 KBDownload
Thông tư số: 08/2013/TT-TTCP hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập294,50 KBDownload
Thông tư số: 127/2007/TT-B sửa đổi, bổ sung thông tư số 23/2007/tt-btc ngày 21/03/2007 và thông tư số 57/2007/tt-btc ngày 11/06/2007 của bộ tài chính 28,36 KBDownload
Thông tư số: 02/2014/TT-TTCP quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của nghị định số 90/2013/nđ-cp ngày 08/8/2013 của chính phủ quy định tr114,00 KBDownload
Thông tư số: 03/2013/TT-TTCP quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng1,06 MBDownload
Thông tư số: 04/2014/TT-TTCP quy định về nhận định tình hình tham nhũng và đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng97,00 KBDownload
Luật số: 09/2008/QH12 Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước130,00 KBDownload
Luật số: 27/2012/QH13 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng, chống tham nhũng70,00 KBDownload
Luật số: 44/2013/QH13 Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí237,50 KBDownload
CT Số: 16/CT-TTg Chỉ thị về tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên, vốn, tài sản và lao động tại 42,00 KBDownload
CT Số: 33-CT/TW Chỉ thị của bộ chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản33,00 KBDownload
Luật số: 01/2007/QH12 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng, chống tham nhũng31,50 KBDownload
Nghị định số: 103/2007/NĐ-CP quy định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong v83,50 KBDownload
Nghị định số: 59/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của luật phòng, chống tham nhũng164,00 KBDownload
Nghị định số: 78/2013/NĐ-CP về minh bạch tài sản, thu nhập162,00 KBDownload
Luật số: 55/2005/QH11 Luật phòng, chống tham nhũng173,50 KBDownload
Nghị định của chính phủ số 47/2007/nđ-cp ngày 27 tháng 3 năm 2007 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật phòng, chống tham nhũn101,00 KBDownload
Nghị định của chính số 19/2008/nđ-cp ngày 14 tháng 02 năm 2008 quy định chế độ phụ cấp trách nhiệm trong hoạt động phòng, chống tham nhũng39,00 KBDownload
   ĐƯỜNG DÂY NÓNG

   DỊCH VỤ CÔNG
Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài 
Hệ thống mạng đầu thầu quốc gia
Hệ thống thông tin về giám sát đầu tư công
Cổng thông tin Đăng ký doanh nghiệp quốc gia

Trang Thông Tin Điện Tử Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Tỉnh Phú Thọ
Giấy cấp phép số: 02/GPTTĐT-STTTT, ngày 19/3/2014
Trụ sở cơ quan: Đường Trần Phú, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210 384 6581 - Fax: 0210 384 0955 - Email: sokhdt@phutho.gov.vn
Trang Thông Tin Điện Tử Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Tỉnh Phú Thọ
Giấy cấp phép số: 02/GPTTĐT-STTTT, ngày 19/3/2014
Trụ sở cơ quan: Đường Trần Phú, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210 384 6581 - Fax: 0210 384 0955
Email: sokhdt@phutho.gov.vn
Copyright by SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ TỈNH PHÚ THỌ | Thỏa Thuận Dịch Vụ | Bảo Vệ Thông Tin