Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận, thông qua nhiều nội dung quan trọng

Ngày 29/6, dưới sự chủ trì của đồng chí Bùi Minh Châu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã họp, thảo luận, thông qua dự thảo báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh sáu tháng đầu năm, phương hướng sáu tháng cuối năm; tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH sáu tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ sáu tháng cuối năm cùng nhiều nội dung quan trọng khác. Cùng dự có đại diện Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Bùi Minh Châu phát biểu kết luận hội nghị

Sáu tháng đầu năm, dưới sự lãnh, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự cố gắng của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng. Các hoạt động kinh tế tiếp tục đà phục hồi và phát triển nhanh, nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội duy trì mức tăng cao.

"Sáu tháng đầu năm, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) tăng 7,8% (cùng kỳ tăng 6,22%); chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 13,28%; tổng vốn đầu tư phát triển ước đạt trên 16.400 tỉ đồng, tăng 8,5% so cùng kỳ; tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt gần 4.600 tỉ đồng, đạt trên 81% dự toán năm; kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt trên 11,7 tỉ USD, tăng 82% so với cùng kỳ (trong đó xuất khẩu đạt 6,04 tỉ USD, tăng 84%);..."

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều khởi sắc, đặc biệt là Phú Thọ đã tổ chức thành công một bảng thi đấu vòng loại và một trận bán kết môn Bóng đá nam SEA Games 31, để lại hình ảnh, ấn tượng tốt đẹp đối với bạn bè quốc tế, nhân dân cả nước. An sinh xã hội tiếp tục được đảm bảo; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị không ngừng được tăng cường, củng cố; hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục có nhiều đổi mới, hướng về cơ sở. Những yếu tố trên đã góp phần ổn định tư tưởng, tạo sự phấn khởi, tin tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của cấp ủy, sự quản lý, điều hành của chính quyền các cấp.

Phát biểu kết luận nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Minh Châu nhấn mạnh: Sáu tháng đầu năm, trong điều kiện còn khó khăn, thách thức của dịch bệnh, tác động của thị trường trong nước và ngoài nước đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân; công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh có nhiều đổi mới và đạt được kết quả rất tích cực, tạo đà phát triển để phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí yêu cầu các cấp, các ngành cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả và đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra từ đầu năm, giữ vững ổn định phát triển KT-XH trên địa bàn tỉnh, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu của cả năm 2022. Đặc biệt là cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh; tháo gỡ những điểm nghẽn, những khó khăn vướng mắc trong phát triển KT-XH, tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh nhằm phục hồi và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế...

Đối với Dự thảo Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, mục tiêu tổng quát là hiện thực hóa khát vọng giàu có và hạnh phúc cho người dân, phấn đấu tốc độ phát triển của tỉnh vượt mức trung bình cả nước và tiến tới đứng trong nhóm 15-20 địa phương phát triển nhất trong cả nước ngay từ năm 2035 trở đi. Phú Thọ sẽ trở thành trung tâm phát triển, trong đó Việt Trì là thành phố hạt nhân và trở thành đầu tàu lôi kéo các địa phương tiểu vùng Tây Bắc. Mục tiêu cụ thể đến năm 2030: Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm bình quân giai đoạn 2021-2030 đạt 10,5%/năm; GRDP bình quân đầu người đạt 6.500 USD; huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội giai đoạn 2021-2030 đạt trên 800 nghìn tỷ đồng.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, việc lập Quy hoạch nhằm phát huy hiệu quả các lợi thế của tỉnh, làm căn cứ khoa học cho việc tổ chức không gian lãnh thổ KT-XH và xây dựng các kế hoạch phát triển 5 năm, hàng năm, góp phần nâng cao hiệu quả KT-XH để xây dựng Phú Thọ trở thành tỉnh phát triển năng động của vùng. Đồng chí giao Ban cán sự Đảng UBND tỉnh phối hợp cùng đơn vị tư vấn tiếp tục rà soát, điều chỉnh các nội dung của Quy hoạch cho phù hợp với tình hình thực tế, quan điểm là cần xây dựng các mục tiêu, chỉ tiêu theo hướng mở. Đồng thời, cần xin ý kiến các Bộ, ngành trung ương về Quy hoạch trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua.

Các đại biểu nghe báo cáo về Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Tiếp đó, BTV Tỉnh ủy đã thảo luận, thông qua báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm, phương hướng 6 tháng cuối năm; Nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước, tỷ lệ đối ứng vốn ngân sách địa phương thực hiện ba Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Giảm nghèo bền vững, Xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh; Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2022; Thông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Đề án thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh đến năm 2025.

Riêng đối với Đề án thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Minh Châu yêu cầu, các cấp, các ngành phải xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng trong thời gian tới, để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. BTV Tỉnh ủy sẽ ban hành kết luận và quán triệt đảng bộ, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp thực hiện nghiêm túc các nội dung đề án. Đặc biệt là cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền các cấp, tạo được sự đồng thuận trong nhân dân để triển khai thực hiện hiệu quả Đề án này.

Tại hội nghị, BTV Tỉnh ủy cũng đã thống nhất thông qua Đề án thành lập Ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thông qua Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng sáu tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm sáu tháng cuối năm 2022; Rà soát, bổ sung quy hoạch Ban chấp hành, Ban Thường vụ, các chức danh chủ chốt, các chức danh lãnh đạo, quản lý của tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026 và nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031.

Theo baophutho