Lịch làm việc cơ quan

Tuần thứ 41 năm 2021

Lịch làm việc của cơ quan
(Từ ngày:04/10/2021 - Đến ngày:10/10/2021)
Thứ/Ngày Thời gian Nội dung Địa điểm Người chủ trì Người tham gia LĐVP
Thứ hai
04/10/2021

 

         
Thứ ba
05/10/2021

 

         
Thứ tư
06/10/2021

 

         
Thứ năm
07/10/2021

 

         
Thứ sáu
08/10/2021

 

         
Thứ bẩy
09/10/2021

 

         
Chủ nhật
10/10/2021