Lãnh đạo tỉnh cam kết luôn đồng hành cùng các nhà đầu tư trong suốt quá trình tình hiểu và đầu tư tại tỉnh với phương châm “Thành công của doanh nghiệp cũng chính là thành công của tỉnh”.

         - Cam kết thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực đầu tư với các quy trình:

        + Nộp hồ sơ: Hồ sơ nộp tại Trung tâm phục vụ hành chính công Phú Thọ đồng thời nộp tại các sở, ngành có liên quan để xem xét giải quyết;

         + Cấp chứng nhận đăng ký đầu tư: 07 ngày đối với các dự án trọng điểm, 25 ngày đối với các dự án khác;

       + Thành lập doanh nghiệp: Tỉnh Phú Thọ thực hiện cấp Giấy chứng nhận thành lập doanh nghiệp trong thời gian 02 ngày;

         Ngoài ra, thường xuyên cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian và giải quyết nhanh các thủ tục hành chính để đẩy nhanh công tác xúc tiến đầu tư, áp dụng các ưu đãi về đất đai, ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp (Theo Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ) tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp.