I. LÃNH ĐẠO SỞ

 

Giám đốc: Trịnh Thế Truyền

- Sinh ngày: 25/12/1972
- Quê quán: Xã Ngọc Sơn, huyện Kim Bản, tỉnh Hà Nam
- Trình độ chuyên môn:  Tiến sỹ
- Lý luận chính trị: Cao cấp

 

 

Phó Giám đốc: Nguyễn Hải Quân

- Sinh ngày: 06/11/1978
- Quê quán: Phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
- Trình độ chuyên môn:  Thạc sĩ Quản lý Kinh tế
- Lý luận chính trị: Cao cấp

 

 

Phó Giám đốc: Phạm Quang Minh

- Sinh ngày: 23/6/1979
- Quê quán: Thị trấn Hạ Hòa, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ
- Trình độ chuyên môn:  Cử nhân Kinh tế
- Lý luận chính trị: Cao cấp

 

 

Phó Giám đốc: Nguyễn Tiến Lâm

- Sinh ngày: 25/8/1975
- Quê quán: xã Phú Mỹ, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ 
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý Kinh tế
- Lý luận chính trị: Cao cấp

 

II. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN

PHÒNG TỔNG HỢP

Trưởng phòng: Nguyễn Đình Minh

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thành Đông

Chuyên viên: Nguyễn Thị Bích Hạnh

Chuyên viên: Nguyễn Việt Phương

Chuyên viên: Vũ Lâm Tường

PHÒNG THẨM ĐỊNH VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

 

Trưởng phòng: Đỗ Huyền Bảo Ngọc

Phó Trưởng phòng: Đỗ Thị Thanh Nhàn

Phó Trưởng phòng: Lê Trọng Quảng

Phó Trưởng phòng: Trần Văn Thắng

Chuyên viên: Vi Hữu Duy

Chuyên viên: Hoàng Thu Hà

Chuyên viên: Trần Nhạc Hoàng Hưng

Chuyên viên: Lê Minh Nhân

Chuyên viên: Nguyễn Ngọc Thạch

PHÒNG KHOA GIÁO, VĂN XÃ

 

Trưởng phòng: Nguyễn Ngọc Diệp

Phó Trưởng phòng: Hoàng Viết Thanh

Phó Trưởng phòng: Lê Thúy Nga

Chuyên viên: Nguyễn Hoàng Hải

Chuyên viên: Vi Đức Tuấn

Chuyên viên: Nguyễn Tuyết Thanh

Chuyên viên: Lê Thị Thanh Hà

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

 

Trưởng phòng: Đào Thị Tuyết Lan

Phó Trưởng phòng: Đỗ Quang Hưng

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thành Hưng

Phó Trưởng phòng: Hoàng Anh Vũ

Chuyên viên: Nguyễn Việt Đức

Chuyên viên: Nguyễn Tú Anh

PHÒNG KINH TẾ NGÀNH

 

Trưởng phòng: Nguyễn Long Giang

Phó Trưởng phòng: Ngô Thị Kim Ngân

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Đức Thanh

Chuyên viên: Lê Thị Hải Hà

Chuyên viên: Nguyễn Thị Hường

Chuyên viên: Nguyễn Duy Hòa

Chuyên viên: Triệu Hưng Dũng

THANH TRA SỞ

 

Chánh Thanh tra: Phan Thanh Phương

Phó Chánh Thanh tra: Bùi Vinh Quang

Phó Chánh Thanh tra: Nguyễn Thị Bích Liên

Chuyên viên: Tạ Thị Thanh Hà

Chuyên viên: Nguyễn Đình Khoa

Chuyên viên: Trần Phú Hải

VĂN PHÒNG SỞ

 

Chánh văn phòng: Nguyễn Ngọc Sơn

Phó Chánh Văn phòng: Nguyễn Quang Tuân

Phó Chánh Văn phòng: Nguyễn Trung Hiếu

Kế toán: Lê Thị Hải Lý

Chuyên viên: Nguyễn Cao Cường

Chuyên viên: Phạm Thị Thanh Thủy

Chuyên viên: Dương Việt Hà

Chuyên viên: Phạm Thị Thu Giang

Chuyên viên: Ứng Thị Mai Hương

Chuyên viên: Trần Thị Hà

III. TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ

LÃNH ĐẠO

Giám đốc: Trần Giang

Phó Giám đốc: Đoàn Quang Hiếu

Phó Giám đốc: Hoàng Tiến Đạt

PHÒNG XÚC TIẾN ĐẦU TƯ

 

Trưởng phòng: Khuất Năng Thắng

Chuyên viên: Định Thị Tuyết Nhung

Chuyên viên: Vũ Việt Cường

Chuyên viên: Phạm Hoàng Long

Chuyên viên: Nguyễn Tuấn Phong

PHÒNG TƯ VẪN HỖ TRỢ ĐẦU TƯ

 

Trưởng phòng: 

Phó Trưởng phòng (Phụ trách): Chu Ngọc Tuấn

Chuyên viên: Nguyễn Thị Khánh Chi

Chuyên viên: Triệu Mạnh Cường

Chuyên viên: Nguyễn Huy Khoa

Chuyên viên: Lê Hồng Thọ

Chuyên viên: Nguyễn Văn Duy

PHÒNG HÀNH CHÍNH

 

Trưởng phòng: Phí Thị Phương Dung

Kế toán: Nguyễn Thị Hồng Nhung

Chuyên viên: Lê Thị Thanh Thủy

Chuyên viên: Nguyễn Đặng Việt Dung