Với các nhu cầu ngày càng cao về công nghệ kỹ thuật, cùng với đó là sự phát triển theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước, việc nâng cao trình độ nguồn nhân lực là một trong những nhiệm vụ hàng đầu được các cấp, ngành trên địa bàn tỉnh Phú Thọ quan tâm thực hiện. Do đó, tỉnh Phú Thọ có nguồn nhân lực cơ bản, nhân lực kỹ thuật cao dồi dào sẵn sàng đáp ứng nhu cầu sử dụng lao độngcủa các doanh nghiệp, số lượng nhân lực qua đào tạo có hơn 860.000 người, ngoài ra nguồn nhân lực còn được bổ sung thường xuyên thông qua 3 trường Đại học: Đại học Hùng Vương, Đại học Công nghiệp Việt Trì và trường Đại học dự bị dân tộc có khả năng đào tạo trên 100 ngành nghề thuộc các lĩnh vực ngành kinh tế, kỹ thuật, xã hội...